Dětská skupina Louňáček

Dětská skupina je plynulým pokračování Mikrojeslí Louňáček (1.10.2019-30.6.2020)

Termín realizace : od 1.8.2022

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

O co se jedná?

Dětská skupina představuje veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Maximální kapacita čtyř dětí v danou dobu umožňuje poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené děti, se zaměřením na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Pečovat o děti budou profesionální pečující osoby. Denní aktivity budou uzpůsobeny individuálním potřebám umístěných dětí (věk, biorytmus apod.).

Dětská skupina Louňáček zaručí kvalitní péči a zároveň finanční dostupnost pro všechny rodiče nejmenších dětí, kteří budou mít o tuto službu zájem a splní požadovaná kritéria.

Komu je projekt určen?

Projekt je určen rodičům z Loun a okolí, kteří jsou:

- zaměstnaní/podnikají

- nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP)

- studují (studium, rekvalifikace)

Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o nejmenší děti, což souvisí s jejich problematickou vazbou na TP. Rodiče se tak, díky umístění svého dítěte/dětí do DS Louňáček, mohou s klidným vědomím věnovat svým pracovním povinnostem.

Provoz DS Louňáček umožňuje rodičům nejmenších dětí, především ženám, dřívější nástup do zaměstnání (po ukončení mateřské či rodičovské dovolené), možnost využívat případně i flexibilní formy práce či možnost vzdělávání.

Kde je DS provozována?

Osvoboditelů 420, Louny. Od ledna 2023 nové prostory - momentálně v jednání.

Kapacita DS Louňáček:

1.8.2022 - 31.12.2022 - kapacita 4 děti. Od ledna 2023 navýšení kapacity na 12 dětí. 

Kolik DS stojí?

Ceník viz níže. V období do konce roku 2022 rodiče zajišťují na své náklady stravu. Tj. rodič donese stravu, pečující osoby zajistí uchování, ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí. Příp. je možné domluvit odebírání obědů z některým předškolních zařízení. Dále rodič přinese základní hygienické potřeby (dle dohody s pečující osobou). 

Jaká je otevírací doba DS?

DS je v provozu 9 hodin, 6.45 - 15.45hod. 

Co musí rodič udělat v případě zájmu o umístění svého dítěte do DS Louňáček?

V první řadě musí rodič splňovat všechny stanovené podmínky, viz výše ("Komu je projekt určen?"). Dále je nutno vyplnit Přihlášku do DS kterou naleznete níže. Vyplněnou žádost je možné zaslat prostřednictvím emailu na mikrojeslelouny@seznam.cz.

Všechny ostatní dokumenty potřebné při přijetí Vašeho dítěte do DS získáte od oprávněných osob po potvrzení umístění Vašeho dítěte do naší DS.

V případě jakýchkoli dotazů a bližších informací týkajících se DS Louňáček nás neváhejte kontaktovat na:

Email: mikrojeslelouny@seznam.cz

V případě nejasností nás kontaktujte:

Mgr. Veronika Štábová (mob: 731 067 458)

Pracovní telefon do DS (mob.: 732 454 858)

Přihláška do DS LOUŇÁČEK: