Soulad rodiny a zaměstnání

Na projekt je poskytnuta finanční podpora Evropské unie. 

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_19/0000644

Projekt je určen pro:

- osoby pečující o dítě mladší 15 let s další kumulací znevýhodnění -tj. osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců či neaktivní déle než 5 měsíců

popř. jiná kumulace znevýhodnění:

  • OZP (osoby se zdravotním a duševním postižením)
  • osoby ve věku 55 a více let
  • osoby s nízkou úrovní kvalifikace

Hlavní cíl projektu:

- intenzivní podpora, která povede k uplatnění osob na trhu práce, posílit pracovní integraci účastníků projektu a zároveň zlepšit jejich sociální postavení.

Aktivity projektu:

1) Motivační modul - příprava na požadavky trhu práce, zlepšení měkkých dovedností, aktivování k hledání zaměstnání a nástupu na trh práce, motivace účastníků ke vzdělávání 

2) Odborné individuální poradenství - odborné poradenství, kariérové poradenství, koučinková podpora, aktivování cílové skupiny k dlouhodobému uplatnění se na trhu práce

3) Odborné vzdělávání – rekvalifikace - zvýšení kvalifikace - rekvalifikační a specifické kurzy              

4) Individuální poradenský program - individuální podpora směřující k uplatnění a setrvání na TP 

5) Zprostředkování zaměstnání, nástup na trh práce- kontaktování zaměstnavatelů zprostředkování pracovního místa, zajištění pracovního místa s příspěvkem i bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů, podpora flexibilních forem práce

6) Doprovodná opatření - hrazení cestovného na aktivity projektu

Aktivity projektu jsou pro účastníky zcela ZDARMA.

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Kontakt:

e-mail: souladrodiny@seznam.cz

mobil: Miloslava Stupková - 734 312 474


Výběr do projektu

dne 20. 9. 2023

od 8:00 hod. a od 9:30 hod.

v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří – Masarykova 600, Žatec – 1.patro