Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:

VÍKENDOVÝ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Termín: 12. 2. - 14. 5. 2022

Rozsah kurzu: 170 hodin (130 hodin teorie, 40 hodin praxe)

Cena: 8.400,- Kč

Vstupní předpoklady: věk minimálně 18 let, ukončené základní vzdělání, bezúhonnost, zdravotní způsobilost.

Místo rekvalifikace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Kontakt:

Miloslava Stupková - tel. 734 312 474

                                     e-mail: vcpzatec@seznam.cz


                         Vyplněnou přihlášku lze odeslat na výše uvedený e-mail.


                                          PŘÍPRAVNÝ KURZ

CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Termín: 4. - 6. 2. 2022

Cena: 3.500,- Kč

Tento kurz připravuje k profesní zkoušce. Kurz se koná při při minimálním naplnění 5 osob.

Vstupní předpoklady: věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady, bezúhonnost.

Místo konání kurzu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Kontakt: 

Miloslava Stupková - tel. 734 312 474

                                     e-mail: vcpzatec@seznam.cz


                                          PROFESNÍ ZKOUŠKA

CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Termín: 12. 3. 2022

Poplatek za složení profesní zkoušky: 5.000,- Kč

                                                                  4.500,- Kč při absolvování přípravného kurzu

Zkouška obsahuje písemný test, ústní a praktickou zkoušku.

Pro získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky lze přistoupit přímo ke zkoušce, pokud uchazeč prokáže znalosti v rozsahu daného standardu.

Místo konání zkoušky: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Kontakt:

Miloslava Stupková - tel. 734 312 474

                                     e-mail: vcpzatec@seznam.cz


                            Vyplněnou přihlášku lze poslat na výše uvedený e-mail.