Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:

  Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín konání: 23. 9. - 10. 12. 2023

Cena kurzu: 8.400,- Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s., Masarykova 600, Žatec

Kurz je akreditován MPSV a jeho absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

Kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách nebo zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří si potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona číslo 108/2006 Sb. Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky číslo 505/2006 Sb. 

Kurz zahrnuje 130 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe.

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, min. 18 let, zdravotní stav pro vykonávání tohoto povolání.

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška

Absolventi kurzu se mohou uplatnit v širokém spektru ambulantních, terénních nebo pobytových sociálních služeb, zejména při zajišťování přímé obslužné péče a osobní asistence. 

Vyplněné přihlášky do kurzu lze naskenovat na odeslat na níže uvedený e-mail, nebo osobně donést na adresu Vzdělávacího centra Podkrušnohoří.

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474

              e-mail: vcpzatec@seznam.cz