Aktuality
Připravované kvalifikační kurzy:

Sanitář

(kurz akreditovaný MZČR, č.j. - MZDR 53098/2016-2/ONP)

Cena: 6500,- Kč

Kurz akreditovaný ve spolupráci s Nemocnicí Žatec o.p.s., Masarykovou Nemocnicí Rakovník

(Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o.) a Rehabilitací Plus, s.r.o. Žatec.


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

(kurz akreditovaný MPSV, č.j. 2014/58425-224/1, č. 2015/0003-PK)

Místo konání: Masarykova 745, Žatec

Cena kurzu: 7.900,- Kč

Rozsah kurzu: 236 hodin (z toho 60 hodin praxe)

Obsah kurzu:

Zákon o sociálních službách (12 vyučovacích hodin), Sociálně právní minimum (12 vyučovacích hodin), Metody sociální práce (6 vyučovacích hodin), Etika pracovníka v sociálních službách (6 vyučovacích hodin), Základy komunikace (6 vyučovacích hodin), Základy pedagogiky volného času (6 vyučovacích hodin), Základy speciální pedagogiky (6 vyučovacích hodin), Úvod do psychologie a psychopatologie (24 vyučovacích hodin), Prevence vzniku závislosti na sociální službě (6 vyučovacích hodin), Ochrana práv uživatele (6 vyučovacích hodin), Úvod do somatologie (6 vyučovacích hodin), Základy ochrany zdraví (18 vyučovacích hodin), Základy pečovatelství a ošetřovatelství (51 vyučovacích hodin), Základy péče o domácnost (5 vyučovacích hodin), Životní prostředí (6 vyučovacích hodin)


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky", je sestaven ze tří celodenních seminářů.

Termín přípravného kurzu: 2.-4.11.2018

Výuka probíhá v pátek 13.00 - 19.45 a v sobotu a v neděli 8.00 - 15.00 hod. Zahájení
páteční výuky lze časově uzpůsobit účastníkům kurzu.
Kurz se koná při minimálním naplnění
7 osob, maximální počet 12 osob/kurz.

Cena přípravného kurzu: 3000,- Kč (celkem 24 vyučovacích hodin)

Témata přednášek: vývojové etapy a socializace dítěte,metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, řešení nepříznivých výchovných situací, dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů první pomoc, péče o nemocné dítě, vedení dítěte k hygienickým návykům, zdravý životní styl dítěte, etika chůvy, orientace v pracovně právních vztazích, provozní a hygienická pravidla

Vstupní předpoklady: věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady

Termín profesní zkoušky: 8.-9.12.2018

Poplatek za složení zkoušky: 5 000,- Kč  (4 500,- Kč při absolvování přípravného kurzu)

Zkouška probíhá ve dvou dnech - obsahuje písemný test, ústní a praktickou zkoušku)

Pro získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky lze přistoupit přímo ke zkoušce, pokud uchazeč prokáže znalosti v rozsahu standardu.

Pracovní uplatnění: chůva v dětské skupině, chůva v mikrojeslích, chůva v domácnosti zákazníka, paní na hlídání, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. (1.patro), Masarykova 745, 438 01 Žatec


Kontakt: Mgr. Hodanová Blanka 723 517 906

E-mail: blanka.hodanova@seznam.cz

Přihláška k přípravnému kurzu a autorizované zkoušce prosinec 2018:

Leták s informacemi o přípravném kurzu v listopadu 2018: