Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:

VÍKENDOVÝ 

 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Termín: 17. 2. - 11. 5. 2024

Cena: 8.400,- Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.,                                      Masarykova 600, 438 01 Žatec

Rozsah kurzu: 170 hodin - z toho 130 hodin teorie a 40 hodin praxe

Vstupní předpoklady:

  • Věk nad 18 let
  • Ukončené základní vzdělání
  • Zdravotní způsobilost
  • Trestní bezúhonnost

Možnost uplatnění absolventů:

  • V přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních, domovech seniorů
  • V pečovatelské činnosti u osob s fyzickými a psychickými obtížemi, spoluúčast při zajišťování sociální pomoci
  • Azylové domy, nízkoprahová zařízení pro mládež ….

Způsob ukončení:

  • Po absolvování tohoto kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách získají účastníci oficiální osvědčení s celostátní platnosti. 
  • Zájemci o kurz se můžou přihlašovat již nyní. Vyplněné přihlášky lze naskenovat a odeslat na níže uvedený e-mail, nebo osobně donést na adresu Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 600, Žatec.

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474

              e-mail: vcpzatec@seznam.cz