Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:

                     Víkendový kvalifikační kurz:                                    Pracovník v sociálních službách

(kurz akreditovaný MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.)

Termín konání kurzu:  od 28. 2. 2021 do 15. 5. 2021

Cena kurzu:  7.800,- Kč

Teoretická část: 130 hodin

Výuka bude probíhat  v prostorách VCP, Masarykova 600, Žatec (1.patro)

Praktická část: 40 hod. 

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Přihláška do kurzu: 

přihlášku vyplňte, podepište a zašlete scan na e-mail: vcpzatec@seznam.cz


                                 PŘÍPRAVNÝ KURZ:

   Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

Termín konání kurzu:  12. 3. - 14. 3. 2021

Cena přípravného kurzu:  3.000,- Kč

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. (1.patro), Masarykova 600, Žatec 

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz


Přihláška do kurzu:

přihlášku vyplňte, podepište a zašlete scan na vcpzatec@seznam.cz


                          Profesní zkouška pro získání kvalifikace                                     Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín konání zkoušky:  24. 4. 2021 (při velkém počtu zájemců je zkouška rozložena do dvou dnů)

Poplatek za složení zkoušky: 5.000,- Kč

                                 4.500,- Kč při absolvování přípravného kurzu

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. (1.patro), Masarykova 600, Žatec

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz