Aktuality
Připravované kvalifikační kurzy:

                     Víkendový kvalifikační kurz:                                            Pracovník v sociálních službách

(kurz akreditovaný MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.)

Termín kurzu:  od 12.9.2020 do 12.12.2020

Cena kurzu: 7.600,- 

Teoretická část: 130 hodin

Výuka bude probíhat  v prostorách VCP, Masarykova 745, Žatec (1.patro)

Praktická část: 40 hod. 

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Přihláška do kurzu: 

přihlášku vyplňte, podepište a zašlete scan na vcpzatec@seznam.cz


                               PŘÍPRAVNÝ KURZ:

   Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

Termín konání:   3.4.-5.4.2020

                         Z R U Š E N O  - náhradní termín cca červen 2020


                          Profesní zkouška pro získání kvalifikace                                     Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín konání:    16.5.-17.5.2020

Poplatek za složení zkoušky: 5.000,- Kč

                                   4.500,- Kč při absolvování přípravného kurzu

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. (1.patro), Masarykova 745, Žatec

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz

                                           Z R U Š E N O