Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:

                     Víkendový kvalifikační kurz:                                    Pracovník v sociálních službách

(kurz akreditovaný MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.)

Termín konání kurzu:  od 4. 9. 2021 do 27. 11. 2021

Cena kurzu:  7.800,- Kč

Teoretická část: 130 hodin

Výuka bude probíhat  v prostorách VCP, Masarykova 600, Žatec (1.patro)

Praktická část: 40 hod. 

Kontakt: Miloslava Stupková - 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Přihláška do kurzu: 

přihlášku vyplňte, podepište a zašlete scan na e-mail: vcpzatec@seznam.cz