Aktuality
Připravované kvalifikační kurzy:

Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách

(kurz akreditovaný MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.)

Termín kurzu: VÍKENDOVÝ KURZ 28.9.-7.12.2019 

Cena kurzu: 6.900,-Kč

Teoretická část: 130 hod. (výuka bude probíhat v tyto dny: 28.9., 29.9., 5.10., 6.10., 12.10., 13.10., 26.10., 27.10., 2.11., 3.11., 9.11., 10.11., 16.11., 17.11., 23.11., 24.11., 30.11., 1.12., 7.12.2019)

Výuka bude probíhat od 8:00 hod  v prostorách VCP, Masarykova 745, Žatec (1.patro)

Praktická část: 40 hod. (bude upřesněno)

Přihláška do kurzu: 

přihlášku vyplňte, podepište a zašlete scan na vcpzatec@seznam.czSanitář

(kurz akreditovaný MZČR, č.j. - MZDR 53098/2016-2/ONP)

Termín kurzu: BŘEZEN 2020 

Cena: 6500,- Kč

Kurz akreditovaný ve spolupráci s Nemocnicí Žatec o.p.s., Masarykovou Nemocnicí Rakovník

(Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o.) a Rehabilitací Plus, s.r.o. Žatec.                       


Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky", je sestaven ze tří celodenních seminářů.

Termín přípravného kurzu: 20.9.-22.9.2019

Výuka probíhá v pátek 13.00 - 19.45 a v sobotu a v neděli 8.00 - 15.00 hod. Zahájení
páteční výuky lze časově uzpůsobit účastníkům kurzu.
Kurz se koná při minimálním naplnění
7 osob, maximální počet 12 osob/kurz.

Cena přípravného kurzu: 3000,- Kč (celkem 24 vyučovacích hodin)

Témata přednášek: vývojové etapy a socializace dítěte,metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte, řešení nepříznivých výchovných situací, dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů první pomoc, péče o nemocné dítě, vedení dítěte k hygienickým návykům, zdravý životní styl dítěte, etika chůvy, orientace v pracovně právních vztazích, provozní a hygienická pravidla

Vstupní předpoklady: věk minimálně 18 let, zdravotní způsobilost - bez logopedické vady

Termín profesní zkoušky: 19.10.2019

Poplatek za složení zkoušky: 5 000,- Kč  (4 500,- Kč při absolvování přípravného kurzu)

Zkouška probíhá ve dvou dnech - obsahuje písemný test, ústní a praktickou zkoušku)

Pro získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky lze přistoupit přímo ke zkoušce, pokud uchazeč prokáže znalosti v rozsahu standardu.

Pracovní uplatnění: chůva v dětské skupině, chůva v mikrojeslích, chůva v domácnosti zákazníka, paní na hlídání, pečovatelka o děti, chůva pro děti na pracovní smlouvu nebo na živnostenský list

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. (1.patro), Masarykova 745, 438 01 Žatec


Kontakt: Miloslava Stupková (734 312 474)

E-mail: vcpzatec@seznam.cz

Přihláška k přípravnému kurzu a autorizované zkoušce:

Leták s informacemi o přípravném kurzu: