Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:


VÍKENDOVÝ 

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Termín konání: 21. 9. - 14. 12. 2024

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 600, 

                        438 01 Žatec

¨Cena kurzu: 8.500,- Kč

Rozsah kurzu: 170 hodin (130 hodin teorie, 40 hodin praxe) 

Kurz je akreditován MPSV a jeho absolvent splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách nebo zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří si potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona číslo 108/2006 Sb. Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky číslo 505/2006 Sb.

Vstupní předpoklady: 

- ukončené základní vzdělání

-  věk min. 18 let

- zdravotní způsobilost

- bezúhonnost

Posluchač kurzu musí absolvovat alespoň 80% docházky, aby mohl být připuštěn k závěrečným zkouškám.

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška – ústní + písemná.

Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu:

  • Po úspěšném zakončení kurzu je vydáno Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu
  • Osvědčení má neomezenou platnosti na území České republiky a i v mnoha státech EU
  • Osvědčení je nutnou podmínkou k výkonu práce na pozici pracovníka v sociálních službách

 Absolventi kurzu se mohou uplatnit v širokém spektru ambulantních, terénních nebo pobytových sociálních služeb, zejména při zajišťování přímé obslužné péče a osobní asistence.

Kontakt:

Miloslava Stupková, tel. 734 312 474, e-mail: vcpzatec@seznam.cz


Přihláška ke kurzu:

Vyplněnou přihlášku můžete naskenovat a poslat na výše uvedený e-mail nebo osobně přinést na adresu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, Masarykova 600, Žatec