Aktuality

Připravované kvalifikační kurzy:

VÍKENDOVÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Termín konání: 25. 3. - 3. 6. 2023

Místo konání: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, 438 01  Žatec

Cena kurzu: 8.100,- Kč (kurz je možné uhradit ve dvou splátkách)

Rozsah kurzu: 170 hodin (130 hod./teorie, 40 hod./praxe)

Kvalifikační kurz pracovní v sociálních službách je určen zájemcům o práci v sociálních službách na pozici Pracovník v sociálních službách nebo zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb, kteří si potřebují doplnit svou kvalifikaci dle požadavků zákona číslo 108/2006 Sb. Obsah kurzu splňuje požadavky vyhlášky číslo 505/2006 Sb. Tematické okruhy jsou stanoveny vyhláškou, Kurz lektorují odborníci s mnohaletou praxí ze sociálních služeb.

Vstupní předpoklady: dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání, bezúhonnost.

Způsob ukončení kurzu: závěrečná zkouška

Informace a přihlášky: Miloslava Stupková - tel.734 312 474, 

e-mail: vcpzatec@seznam.cz (scan vyplněné přihlášky pošlete na uvedený e-mail)


PŘIHLÁŠKA DO KURZU: