Mikrojesle Louňáček

                                                  CZ.03.1.51/0.0/16_069/0011006                                                    Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

Termín realizace projektu: 1.9.2019 - 30.6.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_069/0011006

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

O co se jedná?

Jedná se o projekt v rámci Podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu. Maximální kapacita čtyř dětí v danou dobu umožňuje poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené děti, se zaměřením na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Pečovat o děti budou profesionální pečující osoby. Denní aktivity budou uzpůsobeny individuálním potřebám umístěných dětí (věk, biorytmus apod.).

Mikrojesle Louňáček zaručí kvalitní péči a zároveň finanční dostupnost pro všechny rodiče nejmenších dětí, kteří budou mít o tuto službu zájem a splní požadovaná kritéria.

Komu je projekt určen?

Projekt je určen rodičům z Loun a okolí, kteří jsou:

- zaměstnaní/podnikají

- nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP)

- studují (studium, rekvalifikace)

Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o nejmenší děti, což souvisí s jejich problematickou vazbou na TP. Rodiče se tak, díky umístění svého dítěte/dětí do mikrojeslí Louňáček, mohou s klidným vědomím věnovat svým pracovním povinnostem.

Provoz mikrojeslí Louňáček umožňuje rodičům nejmenších dětí, především ženám, dřívější nástup do zaměstnání (po ukončení mateřské či rodičovské dovolené), možnost využívat případně i flexibilní formy práce či možnost vzdělávání.

Kde budou mikrojesle provozovány?

Prostory jsou momentálně v řešení.

Kolik mikrojesle stojí?

Veškeré služby péče o Vaše dítě budou poskytovány zcela ZDARMA! Rodiče budou muset zajistit na své náklady pouze stravu. Tj. rodič donese stravu, pečující osoby zajistí uchování, ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí. Příp. je možné domluvit odebírání obědů z některým předškolních zařízení. Dále rodič přinese základní hygienické potřeby.

Jaká je otevírací doba mikrojeslí?

Plánovaná je 9 hodinová otevírací doba, cca od 7 - 16 hod. Možno přizpůsobit individuálním potřebám rodičů.

Co musí rodič udělat v případě zájmu o umístění svého dítěte do mikrojeslí Louňáček?

V první řadě musí rodič splňovat všechny stanovené podmínky, viz výše ("Komu je projekt určen?"). Dále je nutno vyplnit Přihlášku do mikrojeslí, kterou naleznete níže. Vyplněnou žádost je možné zaslat prostřednictvím emailu na mikrojeslelouny@seznam.cz.

Všechny ostatní dokumenty potřebné při přijetí Vašeho dítěte do mikrojeslí získáte od oprávněných osob po potvrzení umístění Vašeho dítěte do mikrojeslí.

V případě jakýchkoli dotazů a bližších informací týkajících se mikrojeslí Louňáček nás neváhejte kontaktovat na:

Email: mikrojeslelouny@seznam.cz

V případě nejasností nás kontaktujte:

Mgr. Veronika Štábová (mob: 731 067 458)

Mgr. Eva Kapicová (mob.: 604 556 236)

Přihláška do mikrojeslí LOUŇÁČEK: