Akreditované kurzy

Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z.s.

MŠMT

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: MSMT-13700/2021-2, platnost do 15.8.2024
  • Obsluha osobního počítače: MSMT-3075/2020-1/42 (80 hod.), platnost do 6.4.2023

MPSV

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách: MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.); A2019/0504-PK, platnost do 2.6.2023
  • Chůva pro děti v dětské skupině: MPSV-2022/2584-452/2, platnost do 4.6.2027