Akreditované kurzy

Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z.s.

MŠMT

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: MSMT-13700/2021-2, platnost do 15.8.2024
  • Obsluha osobního počítače: MSMT-3075/2020-1/42 (80 hod.), platnost do 6.4.2023

MPSV

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách: MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.); A2019/0504-PK, platnost do 2.6.2023
  • Autorizace pro profesní kvalifikaci: 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: MPSV-2016/278160-412/2, platnost do 31.1.2022

 MZDR

  • Sanitář: MZDR 53098/2016-2/ONP (192 hod.), platnost do 30.11.2021