Akreditované kurzy

Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z.s.

MPSV

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách: č.j.: MPSV-2018/251352-224/3 (170 hod.), platnost do 2.6.2023

MŠMT

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: MSMT-5088/2018-1/120 (170 hod.), platnost do 25.5.2021

Autorizace pro profesní kvalifikaci: 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, číslo autorizace 2017/4 (č.j. MPSV-2016/278160-412/2), platnost do 30.1.2022

Obsluha osobního počítače: MSMT-1736/2017-1/72 (80 hod.), platnost do 7.4.2020

MŠMT - DVPP

Vzdělávací instituce: MSMT-2065/2014-1

Akr. č. MSMT-24468/2018-2-837, platnost do 17.10.2021, učitelky MŠ:

- Čtenářská pregramotnost (8 hodin)

- Matematická pregramotnost (8 hodin)

- ICT v mateřské škole (16 hodin)

Akr. č. MSMT-6987/2018-1-394, platnost do 2.5.2021, učitelky MŠ:

- Komunikace s rodiči dětí předškolního věku ze sociálně vyloučených lokalit: (12hodin)

Akr. č. MSMT-22350/2017-2-1013, platnost do 30.10.2020, učitelky MŠ:

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ: (24 hodin)

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ: (12 hodin)

- Decoupage: (8 hodin)

- Enkaustika: (8 hodin)

- Prevence syndromu vyhoření: (8 hodin)

- Základy asertivity: (8 hodin)

- Komunikace s rodiči dětí předškolního věku: (8 hodin)

- Netradiční hudební nástroje (výroba a využití): (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s tekutými látkami (tekuté pokusohraní): (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní): (8 hodin)

- Papírotvoření: (8 hodin)

- Práce s keramickou hlínou: (16 hodin)

- Mozaika v různém provedení: (8 hodin) 

- Tvůrčí zpracování odpadového a zbytkového materiálu: (8 hodin)

- Tvořivé činnosti s přírodním materiálem: (8 hodin)

- Grafika: (8 hodin)

- Předgrafické techniky: (8 hodin)

- Práce s textilem: (8 hodin)

Akr. č. MSMT-13223/2017-2-775, platnost do 19.7.2020, učitelky MŠ:

- Čtenářská pregramotnost (16 hodin)

- Matematická pregramotnost (16 hodin)

Akr. č. MSMT-243/2018-1-185, platnost do 12.2.2021, učitelky MŠ:

- Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy (8 hodin)

- Školní zralost, příprava dítěte na vstup do školy (8 hodin)

- Hry v mateřské škole zaměřené na prosociální chování (8 hodin)

Akr. č. MSMT-24468/2018-2-837, platnost do 17.10.2021, učitelé ZŠ:

- Základy asertivity (8 hodin)

- Vzájemná komunikace rodičů a pedagogů ZŠ (8 hodin)

- Prevence syndromu vyhoření (8 hodin)

- Netradiční hudební nástroje (výroba a využití) (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s tekutými látkami (tekuté pokusohraní) (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní) (8 hodin)

- Tvůrčí zpracování odpadového a zbytkového materiálu (8 hodin)

- Tvořivé činnosti s přírodním materiálem (8 hodin)

- Papírotvoření (8 hodin)

- Práce s keramickou hlínou (16 hodin)

- Mozaika v různém provedení (8 hodin)

- Decoupage (8 hodin)

- Enkaustika (8 hodin)

- Grafika (8 hodin)

- Předgrafické techniky (8 hodin)

- Práce s textilem (8 hodin)


MZČR

Sanitář: MZDR 53098/2016-2/ONP (192 hod.), platnost do 30.11.2021

V případě zájmu o bližší informace a proškolení nás kontaktujte na tel.: 734 312 474 či pište na e-mail: vcpzatec@seznam.cz