Akreditované kurzy

Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z.s.

MŠMT

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: MSMT-13700/2021-2, platnost do 15.8.2024
  • Obsluha osobního počítače: MSMT-4819/2023-2 (80 hod.), platnost do 6.4.2026

MPSV

  • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách: č.j. MPSV-2023/69852-262/2 (170 hod.); akreditace č.A2023/0839-PK, platnost do 22.6.2027
  • Chůva pro děti v dětské skupině: MPSV-2022/2584-452/2, platnost do 4.6.2027