Mikrojesle Matýsek

                                                                               CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010977                                                                                Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.


Termín realizace projektu: 1.9.2019 - 30.6.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010977

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství podpora, z.s.

O co se jedná?

Jedná se o projekt v rámci Podpory péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu. Maximální kapacita čtyř dětí v danou dobu umožňuje poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené děti, se zaměřením na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Pečovat o děti budou profesionální pečující osoby. Denní aktivity budou uzpůsobeny individuálním potřebám umístěných dětí (věk, biorytmus apod.).

Mikrojesle Matýsek zaručí kvalitní péči a zároveň finanční dostupnost pro všechny rodiče nejmenších dětí, kteří budou mít o tuto službu zájem a splní požadovaná kritéria.

Komu je projekt určen?

Projekt je určen rodičům z Podbořan a okolí, kteří jsou:

- zaměstnaní/podnikají

- nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP)

- studují (studium, rekvalifikace)

Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o nejmenší děti, což souvisí s jejich problematickou vazbou na TP. Rodiče se tak, díky umístění svého dítěte/dětí do mikrojeslí Matýsek, mohou s klidným vědomím věnovat svým pracovním povinnostem.

Provoz mikrojeslí Matýsek umožňuje rodičům nejmenších dětí, především ženám, dřívější nástup do zaměstnání (po ukončení mateřské či rodičovské dovolené), možnost využívat případně i flexibilní formy práce či možnost vzdělávání.

Kde budou mikrojesle provozovány?

Mikrojesličky budou provozovány v prostorech GSOŠ Podbořany v ul. Kpt. Jaroše 862, v budově internátu.

Kolik mikrojesle stojí?

Veškeré služby péče o Vaše dítě budou poskytovány zcela ZDARMA! Rodiče budou muset zajistit na své náklady pouze stravu. Tj. rodič donese stravu, pečující osoby zajistí uchování, ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí. Příp. je možné domluvit odebírání obědů z některým předškolních zařízení. Dále rodič přinese základní hygienické potřeby.


Více zde: https://ppp-os.webnode.cz/mikrojesle-matysek/