DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků

V současné době nejsou žádné kurzy plánované


            PŘEHLED AKREDITOVANÝCH KURZŮ:

Učitelky MŠ:

Akr. č. MSMT-32581/2020-4-863, platnost do 3. 11. 2023

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ: (24 hodin)

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ: (12 hodin)

- Decoupage: (8 hodin)

- Enkaustika: (8 hodin)

- Prevence syndromu vyhoření: (8 hodin)

- Základy asertivity: (8 hodin)

- Komunikace s rodiči dětí předškolního věku: (8 hodin)

- Netradiční hudební nástroje (výroba a využití): (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s tekutými látkami (tekuté pokusohraní): (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní): (8 hodin)

- Papírotvoření: (8 hodin)

- Práce s keramickou hlínou: (16 hodin)

- Mozaika v různém provedení: (8 hodin)

- Tvůrčí zpracování odpadového a zbytkového materiálu: (8 hodin)

- Tvořivé činnosti s přírodním materiálem: (8 hodin)

- Grafika: (8 hodin)

- Předgrafické techniky: (8 hodin)

- Práce s textilem: (8 hodin)

Akr. č. MSMT-21501/2020-2-651, platnost do 16. 6. 2023

- Čtenářská pregramotnost (16 hodin)

- Matematická pregramotnost (16 hodin)

Akr. č. MSMT-474/2021-2-170, platnost do 9.2.2024

- Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy (8 hodin)

- Školní zralost, příprava dítěte na vstup do školy (8 hodin)

- Hry v mateřské škole zaměřené na prosociální chování (8 hodin)

 Učitelé ZŠ:

Akr. č. MSMT-24468/2018-2-837,  učitelé ZŠ:

- Základy asertivity (8 hodin)

- Vzájemná komunikace rodičů a pedagogů ZŠ (8 hodin)

- Prevence syndromu vyhoření (8 hodin)

- Netradiční hudební nástroje (výroba a využití) (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s tekutými látkami (tekuté pokusohraní) (8 hodin)

- Fyzikální pokusy s pevnými látkami (pevné pokusohraní) (8 hodin)

- Tvůrčí zpracování odpadového a zbytkového materiálu (8 hodin)

- Tvořivé činnosti s přírodním materiálem (8 hodin)

- Papírotvoření (8 hodin)

- Práce s keramickou hlínou (16 hodin)

- Mozaika v různém provedení (8 hodin)

- Decoupage (8 hodin)

- Enkaustika (8 hodin)

- Grafika (8 hodin)

- Práce s textilem (8 hodin)

-  Předgrafické techniky (8 hodin)