DVPP
Vzdělávání pedagogických pracovníků

Plánované kurzy pro učitelky mateřských škol - ŠABLONY:

Místo konání: VCP, Masarykova 745, 438 01 Žatec (1.patro)

3.4. a 10.4.2019 (od 13:00 hod.)

Základy asertivity

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

16.4. a 24.4.2019 (od 13:00 hod.)

Čtenářská pregramotnost

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

25.4. a 15.5.2019 (od 9:00 hod.)

Komunikace s rodiči dětí předškolního věku ze sociálně vyloučených lokalit

Cena: 1740,- Kč/osoba/kurz (12 hodin)

14.5. a 21.5.2019 (od 13:00 hod.)

Matematická pregramotnost

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

28.5.2019 (od 9:00 hod.)

Prevence syndromu vyhoření

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

4.6.2019 (od 9:00 hod.)

Hry v MŠ zaměřené na prosociální chování

Cena: 1160,-Kč/osoba/kurz (8 hodin)

11.6.2019 (od 9:00 hod.)

Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


Přehled nabídky kurzů:

Přihláška do kurzů: