DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Plánované kurzy pro učitelky mateřských škol

v současné době není žádný kurz plánovaný