DVPP
Vzdělávání pedagogických pracovníků

Plánované kurzy pro učitelky mateřských škol - ŠABLONY:

Místo konání: VCP, Masarykova 745, 438 01 Žatec (1.patro)

28.5.2019 (od 9:00 hod.)

Prevence syndromu vyhoření

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

4.6.2019 (od 9:00 hod.)

Hry v MŠ zaměřené na prosociální chování

Cena: 1160,-Kč/osoba/kurz (8 hodin)

11.6.2019 (od 9:00 hod.)

Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


Přehled nabídky kurzů:

Přihláška do kurzů: