DVPP
Vzdělávání pedagogických pracovníků

Plánované kurzy pro učitelky mateřských škol


7.1.2020 (od 9:00 hod.)

Školní zralost, příprava dítěte na vstup do školy

Cena: 950,- Kč/osoba/kurz (8 hodin) - v ceně brožurka

8.1.2020 (od 9:00 hod.)

Předgrafické techniky

Cena: 1150,- Kč/osoba/kurz (8 hodin) - v ceně spotřební materiál

15.1.2020 (od 9:00 hod.)

Grafika

Cena: 1300,- Kč/osoba/kurz (8 hodin) - v ceně spotřební materiál

21.1.2020 (od 9:00 hod.)

Hry v MŠ zaměřené na prosociální chování

Cena: 1160,- Kč/osoba (8hodin) - v ceně brožurka