DVPP
Vzdělávání pedagogických pracovníků

Plánované kurzy pro učitelky mateřských škol - ŠABLONY:

Místo konání: VCP, Masarykova 745, 438 01 Žatec (1.patro)

19.2. a 26.2.2019 (od 13:00 hod.)

Komunikace s rodiči dětí předškolního věku

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

5.3., 12.3., 21.3. a 28.3.2019 (od 13:00 hod.)

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

Cena: 2320,- Kč/osoba/kurz (16 hodin)

6.3.2019 (od 13:00 hod.)

Enkaustika - polytechnické vzdělávání

Cena: 1400,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

13.3.2019 (od 13:00 hod.)

Školní zralost, příprava dítěte na vstup do školy - není šablona

Cena: 950,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

19.3., 26.3., 2.4. a 9.4.2019 (od 13:00 hod.)

ICT v mateřské škole

Cena: 2320,- Kč/osoba/kurz (16 hodin)

3.4. a 10.4.2019 (od 13:00 hod.)

Základy asertivity

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

16.4. a 24.4.2019 (od 13:00 hod.)

Čtenářská pregramotnost

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

25.4. a 15.5.2019 (od 13:00 hod.)

Komunikace s rodiči dětí předškolního věku ze sociálně vyloučených lokalit

Cena: 1740,- Kč/osoba/kurz (12 hodin)

14.5. a 21.5.2019 (od 13:00 hod.)

Matematická pregramotnost

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

28.5.2019 (od 13:00 hod.)

Prevence syndromu vyhoření

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

11.6.2019 (od 13:00 hod.)

Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


Přehled nabídky kurzů:

Přihláška do kurzů: