Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

vcpzatec@seznam.cz

Kontakty:

e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Mgr. Eva Kapicová, mob.: 604 556 236

Miloslava Stupková, mob. 734 312 474

Bc. Martin Štíbr , mob.: 774 431 179

Mgr. Veronika Štábová, mob.: 731 067 458

(mikrojesle Chmeláček II. - Žatec, mikrojesle Louňáček - Louny, Dětské kluby Rakovník, Podbořany, Žatec)

           Petra Todtová , mob.: 604 816 013

(Louny - Aktivní po pětapadesáti II., Rovnost 50/50 v okr. Louny)

      Miloslava Stupková , mob.: 734 312 474 

(Žatec - Aktivní po pětapadesáti II., Rovnost 50/50 v okr. Louny)

       Jakub Kapic , mob.: 604 347 380 

(Žatec, Louny - Šance pro OZP pokračuje)                          AKTUALITY:

VÝBĚR DO PROJEKTU Šance OZP pokračuje:

Termín:  6. 10. 2021  od 8:00 hodin 

Místo konání: Kontaktní pracoviště úřadu práce v Lounech

více info: Šance pro OZP pokračuje


VÝBĚR DO PROJEKTU Rovnost 50/50 v okrese Louny:

Termín: 2. 11. 2021 od 8:00 hodin

Místo konání: Kontaktní pracoviště úřadu práce v Lounech

více info: Rovnost 50/50 v okrese Louny


VÝBĚR DO PROJEKTU: Aktivní po pětapadesáti II.

Termín: 8. 11. 2021 od 8:00 hodin

Místo konání: Kontaktní pracoviště úřadu práce v Lounech

více info: Aktivní po pětapadesáti II.


      INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO SENIORY

Dne 21.9.2021 ve 14:00 hod. a 15:00 hod. se koná informační schůzka pro seniory ohledně projektů pro rok 2021/2022. Schůzka bude probíhat v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří  Masarykova 600, Žatec - učebna 1.patro.

Kontaktní osoba: Miloslava Stupková - tel.  734 312 474


                                   Přípravný kurz

 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín: 8. 10. - 10. 10. 2021

Více info v záložce Rekvalifikační kurzy


                                   Profesní zkouška

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín: 13. 11. 2021

Více info v záložce Rekvalifikační kurzy


                                Aktuální projekty:

Mikrojesle:

Chmeláček II., Louňáček, Matýsek:

Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu.

Bližší informace o mikrojeslích:

Mikrojesle Matýsek: Mikrojesle Matýsek.

Mikrojesle Chmeláček II.: Mikrojesle Chmeláček II..

Mikrojesle Louňáček: Mikrojesle Louňáček.

tské kluby:

Spokojenost rodičů na Podbořansku a Žatecku

Spokojenost rodičů na Rakovnicku a Žatecku

Spokojenost v práci a v rodině

Dětský klub je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů. 

Bližší informace o dětských klubech:

DK Podbořany: DK Podbořany.

DK Rakovník: DK Rakovník.

DK Žatec při 5. ZŠ: DK Žatec při 5. ZŠ.

DK Žatec při 1. ZŠ a 3. ZŠ: DK Žatec při 1. ZŠ a 3. ZŠ.Projekty pro nezaměstnané:

Hlavním cílem projektů je zvýšení zaměstnanosti a posílení pracovní integrace, zlepšení sociálního postavení osob  v okrese Louny

Bližší informace o projektech pro nezaměstnané:

Aktivní po pětapadesáti: Aktivní po 55.

Aktivní po pětapadesáti II.: Aktivní po pětapadesáti II..

Rovnost 50/50 v okrese Louny: Rovnost 50/50 v okrese Louny.

Šance pro OZP pokračuje: Šance pro OZP pokračuje.Nabídku všech akreditovaných kurzů VCP naleznete zde: Akreditované kurzy


  Nabídka pro seniory 2021

Pro rok 2021 jsou opět připraveny dva projekty pro seniory. Oba projekty jsou podpořené a spolufinancované městem Žatec v rámci Komunitního plánování.

Více info v záložce Senioři.


Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce, Aktivní 50 potřetí, Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny, Šance pro OZP, Nový směr

Více info o zrealizovaných a ukončených projektech naleznete ve složce Ukončené projekty.