Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
vcpzatec@seznam.cz

Kontakty:

e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Miloslava Stupková, mob.: 734 312 474

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179)

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458 (Chmeláček - Žatec, Louňáček - Louny, 

                Dětské kluby Rakovník, Podbořany, Žatec)  

   Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Louny - Aktivní po pětapadesáti)

      Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Žatec - Aktivní po pětapadesáti)

       Kapic Jakub, mob.: 604 347 380 (Žatec, Louny - Šance pro OZP pokračuje)                        ROVNOST 50/50 V OKRESE LOUNY

Projekt je určen pro:  ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců

                                    ženy s dětmi mladšími 15 let

                                    ženy ve věku 55 - 64 let

                                    ženy s nízkou kvalifikací  

1. výběr do projektu - sídlo Vdělávacího centra Podkrušnohoří, ul. Masarykova 600 (1.patro), Žatec

                                 8.6. 2020 v 8:30 a v  10:00 hod.

Aktivity projektu jsou zcela ZDARMA. Navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě, vstupní lékařské prohlídky, výpis z rejstříku trestů aj.  

Kontakt: e-mail: rovnostzatec@seznam.cz

mobil:Miloslava Stupková - 734 312 474

Bližší info v záložce Rovnost 50/50 v okrese Louny


            ŠANCE PRO OZP POKRAČUJE

Projekt je určen pro: osoby se zdravotním postižením (fyzické osoby, které jsou orgánem 

                                    sociálního zabezpečení uznány invalidními v 1., 2. nebo 3.stupni

                                    či zdravotně znevýhodněnými)                                                                           . 1. výběr do projektu - Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny

                   15.6. 2020 v 8:30, 10:00 a v 11:30 hod.          Aktivity projektu jsou zcela ZDARMA. Navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě, vstupní lékařské prohlídky, výpis z rejstříku trestů aj. 

Kontakt: e-mail: sanceozp@seznam.cz

             mobil: Jakub Kapic - 604 347 380

Více info v záložce Šance pro OZP pokračuje


PŘÍPRAVNÝ KURZ: CHŮVA pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín konání: 29.5. - 31.5.2020

Více info v záložce Rekvalifikační kurzy


Aktuální projekty

Mikrojesle:

Chmeláček II., Louňáček, Matýsek:

Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu.

Bližší informace o mikrojeslích na odkaze:

Mikrojesle Matýsek

https://ppp-os.webnode.cz/mikrojesle-matysek/

Mikrojesle Chmeláček II.

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-chmelacek-ii/

Mikrojesle Louňáček

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-lounacek/

Spokojenost rodičů na Podbořansku a Žatecku:

Dětský klub je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů.

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Podbořany

DK Žatec

Spokojenost rodičů na Rakovnicku:

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Rakovník

Aktivity projektů:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 18 hod. (v Podbořanech, v Rakovníku a v Žatci - od šk.roku 2019/2020)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Letní příměstské tábory v Podbořanech a v Rakovníku v době letních prázdnin 2019 a 2020

Realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021


                       V rámci projektu 

            Spokojenost rodičů v práci i v rodině                                      pořádáme:

                              Nepobytové 

     PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZDARMA PRO DĚTI                               1.STUPNĚ ZŠ (1.-5.třída)

O letní prázdniny v červenci a srpnu 2020 budou realizovány nepobytové Letní příměstské tábory.

Přihlášky do příměstského tábora naleznete v záložce: Dětské kluby

Více info v záložce Dětské kluby


Nabídka všech akreditovaných kurzů VCP: Akreditované  kurzy

Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce, Aktivní 50 potřetí, Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny..., Šance pro OZP, Nový směr

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Ukončené projekty.