Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Kontakty:

e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458 (Chmeláček - Žatec, Louňáček - Louny, Matýsek - Podbořany, Dětské kluby Rakovník, Podbořany, Žatec) 

Jitka Nehybová, mob.: 739 275 260 (Nový směr) 

Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Louny - Aktivní po pětapadesáti)

Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Žatec - Aktivní po pětapadesáti)

Akreditované kurzy

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pod.

Bližší informace o připravovaných či realizovaných kurzech naleznete na odkaze: Rekv.kurzy

PvSS: víkendový kurz

28.9.-7.12.2019

________________________


DVPP - pro učitelky MŠ

Kurzy probíhají ve VCP, Masarykova 745, Žatec.

ŠABLONY:

7.11., 14.11., 21.11. a 28.11.2019 (od 13:00 hod.)

ICT v mateřské škole

Cena: 2320,- Kč/osoba/kurz (16 hodin)


19.11. a 26.11.2019 (od 13:00 hod.)

Čtenářská pregramotnost 

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin) 


3.12.2019 (od 9:00 hod.)

Prevence syndromu vyhoření

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


5.12. a 12.12.2019 (od 13:00 hod.)

Fyzikální pokusy s pevnými látkami

Cena: 1250,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


7.1.2020 (od 9:00 hod.)

Školní zralost, příprava dítěte na vstup do školy

Cena: 950,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


8.1.2020 (od 9:00 hod.)

Předgrafické techniky

Cena: 1150,- Kč/osoba/kurz (8 hodin) 


15.1.2020 (od 9:00 hod.)

Grafika

Cena: 1300,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


21.1.2020 (od 9:00 hod.)

Hry v MŠ zaměření na prosociální chování

Cena: 1160.- Kč/osoba/kurz (8 hodin)


Další info naleznete na odkaze: DVPP 

Nabídka všech akreditovaných kurzů VCP: Akreditované  kurzy


Aktuální projekty

Mikrojesle:

 Chmeláček II., Louňáček, Matýsek:

Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu.  

Bližší informace o mikrojeslích na odkaze: 

Mikrojesle Matýsek

https://ppp-os.webnode.cz/mikrojesle-matysek/

Mikrojesle Chmeláček II.

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-chmelacek-ii/

Mikrojesle Louňáček

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-lounacek/

Spokojenost rodičů na Podbořansku a Žatecku

Dětský klub je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů.  

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Podbořany

DK Žatec

Spokojenost rodičů na Rakovnicku

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:
DK Rakovník


Aktivity projektů:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 18 hod. (v Podbořanech, v Rakovníku a v Žatci - od šk.roku 2019/2020)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Letní příměstské tábory v Podbořanech a v Rakovníku v době letních prázdnin 2019 a 2020

Realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021


Aktivní po pětapadesáti

Projekt určen pro nezaměstnané osoby starší 55 let. Bližší info v záložce Aktivní 55.

Výběr do aktivit projektu 6.cyklu se koná dne 15.1.2020 od 9:00 hod. a od 10:30 hod. na ÚP KoP ČR Louny

Bližší info na odkaze: Aktivní po 55

________________________________________________

Vzdělávání pro seniory 2019

Vzdělávání třetího věku 2019 (Kurz anglického jazyka pro začátečníky, a pro pokročilé, Kurz německého jazyka pro pokročilé, Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky a pro pokročilé, Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - po 45 hodinách).

Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2019 (Trénink paměti a kognitivních funkcí - základní a pokračovací kurz, Cvičíme pro zdraví - po 30 hodinách, Kurzy rukodělných činností - 56 hodin)

VÁŽENÍ SENIOŘI, STÁLE SE MŮŽETE HLÁSIT DO VÝŠE UVEDENÝCH  KURZŮ.

Miloslava Stupková ( 734 312 474)

Bližší informace na odkaze: Senioři, děti

Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce, Aktivní 50 potřetí, Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny...

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Více/Ukončené projekty.