Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

vcpzatec@seznam.cz

Kontakty:

e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Miloslava Stupková, mob.: 734 312 474

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179)

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458 (Chmeláček - Žatec, Louňáček - Louny, 

                Dětské kluby Rakovník, Podbořany, Žatec)  

   Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Louny - Aktivní po pětapadesáti)

      Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Žatec - Aktivní po pětapadesáti)

       Kapic Jakub, mob.: 604 347 380 (Žatec, Louny - Šance pro OZP pokračuje)     Aktivní po pětapadesáti II. (CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012105)

                                                   2. výběr do projektu

          v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Osvoboditelů 420, Louny 

                                     7. 12. 2020  od 8:00 do 16:00 hod.

více info v záložce Aktivní po pětapadesáti II.         Šance pro OZP pokračuje (CZ.03.1.4851/0.0/0.0/18_090/0011986)

                                      2. výběr do projektu

                        v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 600, Žatec

                                                    2. 11. 2020 v 8:30 a v 10:00 hod.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI SE VÝBĚR DO PROJEKTU BOHUŽEL RUŠÍ. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE VČAS ZVEŘEJNĚNÝ

více informací o výběru do projektu na níže uvedeném tel. čísle:

 Jakub Kapic - 604 347 380 


Aktuální projekty

Mikrojesle:

Chmeláček II., Louňáček, Matýsek:

Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu.

Bližší informace o mikrojeslích na odkaze:

Mikrojesle Matýsek

https://ppp-os.webnode.cz/mikrojesle-matysek/

Mikrojesle Chmeláček II.

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-chmelacek-ii/

Mikrojesle Louňáček

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-lounacek/

Spokojenost rodičů na Podbořansku a Žatecku:

Dětský klub je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů.

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Podbořany

DK Žatec

Spokojenost rodičů na Rakovnicku:

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Rakovník

Aktivity projektů:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 18 hod. (v Podbořanech, v Rakovníku a v Žatci - od šk.roku 2019/2020)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Letní příměstské tábory v Podbořanech a v Rakovníku v době letních prázdnin 2019 a 2020

Realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021Nabídka všech akreditovaných kurzů VCP: Akreditované  kurzy

Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce, Aktivní 50 potřetí, Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny..., Šance pro OZP, Nový směr

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Ukončené projekty.