Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Ing. Mgr. Hodanová Blanka, mob.: 723 517 906

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179

Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Louny - Rovnost žen na trhu práce, Šance pro OZP)

Ivana Vykročilová, mob.: 733 527 856 (Aktivní padesátka potřetí)

Jitka Nehybová, mob.: 739 275 560 (Nový směr)

Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Žatec - Rovnost žen na trhu práce, Šance pro OZP)

Štábová Veronika, mob.: 731 067 458 (Chmeláček, Dětské kluby Ra a Po)

Akreditované kurzy

Pracovník v sociálních službách, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pod.

Bližší informace o připravovaných či realizovaných kurzech naleznete v menu Aktuality - rekv.kurzy a akreditované kurzy.

Sanitář:

Termín kurzu:  začátek kurzu posunut 18.3.-27.5.2019

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 

přípravný kurz ke zkoušce:

5.4.-7.4.2019

(zkoušky 11.5.2019)


DVPP - pro učitelky MŠ

Kurzy probíhají ve VCP, Masarykova 745, Žatec.

ŠABLONY:

3.4. a 10.4.2019 (od 13:00 hod.)

Základy asertivity

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

16.4. a 24.4.2019 (od 13:00 hod.)

Čtenářská pregramotnost

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

25.4. a 15.5.2019 (od 9:00 hod.)

Komunikace s rodiči dětí předškolního věku ze sociálně vyloučených lokalit

Cena: 1740,- Kč/osoba/kurz (12 hodin)

14.5. a 21.5.2019 (od 13:00 hod.)

Matematická pregramotnost

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

28.5.2019 (od 9:00 hod.)

Prevence syndromu vyhoření

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

4.6.2019 (od 9:00 hod.)

Hry v MŠ zaměřené na prosociální chování

Cena: 1160,-Kč/osoba/kurz (8 hodin)

11.6.2019 (od 9:00 hod.)

Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

Aktuální projekty


Spokojenost rodičů na Podbořansku

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/dk-po/

Spokojenost rodičů na Rakovnicku

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby RA na odkaze

Aktivity projektu:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 18 hod. (v Podbořanech a v Rakovníku)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Letní příměstské tábory v Podbořanech a v Rakovníku v době letních prázdnin 2019 a 2020

Realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021

Aktivní po pětapadesáti

Projekt určen pro nezaměstnané osoby starší 55 let. Bližší info v záložce Aktivní 55. Výběr do 2.cyklu cca duben 2019 na KoP Louny (bližší info na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/aktivni-50-potreti/)

Šance OZP

Projekt určen pro nezaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné. Všechny výběry již byly realizovány (bližší info na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/sance-pro-ozp/).

Rovnost žen na trhu práce

Projekt určen pro ženy. Všechny výběry již byly realizovány. Bližší info v záložce Rovnost žen (na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/rovnost-zen/).

Nový směr

Projekt určen pro dlouhodobě nezaměstnané. Výběr do 7. cyklu 20.3.2019 v 8:30 hod. na KoP ÚP Žatec, do 8.cyklu  4.4.2019 v 9:00 hod. na KoP ÚP Louny.

Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Více/Ukončené projekty.
 

Vzdělávání pro seniory 2018


Bližší informace o projektu naleznete v menu Senioři, děti https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/seniori-deti/.

Vzdělávání třetího věku 2018 (Kurz anglického jazyka pro začátečníky, a pro pokročilé, Kurz německého jazyka pro pokročilé, Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky a pro pokročilé) 

Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2018 (Trénink paměti a kognitivních funkcí - základní a pokračovací kurz, Cvičíme pro zdraví, Kurzy rukodělných činností)

VCP, Masarykova 745 (1.patro)