Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Mgr. Hodanová Blanka, mob.: 723 517 906

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179

Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Rovnost žen na trhu práce)

Ivana Vykročilová, mob.: 733 527 856 (Aktivní padesátka potřetí)

Jitka Nehybová, mob.: 739 275 560 (Nový směr)

Kapic Jakub, mob.: 604 347 380 (OZP na trhu práce)

Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Šance pro OZP)

Akreditované kurzy

Pracovník v sociálních službách, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pod.

Bližší informace o připravovaných či realizovaných kurzech naleznete v menu Aktuality - rekv.kurzy a akreditované kurzy.

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 

profesní zkouška: 19.5.2018

přípravný kurz: 15.-17.6.2018

profesní zkouška: 8.9.2018

DVPP

Čtenářská pregramotnost: (16 hodin)

Termíny: 15.5., 22.5., 29.5., 5.6.2018 vždy od 13:30 do 17:00 hod. (vždy 4 hodiny) 

Matematická pregramotnost: (16 hodin)

Termíny: 14.3.,21.3., 28.3., 4.4.2018 vždy od 13:30 do 17:00 hod. (vždy 4 hodiny)

Cena: 1800,- Kč/osoba/kurz

Kurzy probíhají ve VCP, Masarykova 745, Žatec

Aktuální projekty


Spokojenost rodičů v práci i ve škole

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/spokojenost-rodicu-detske-kluby-a-primestske-tabory-v-zatci/.

Aktivity projektu:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 19 hod. (v Žatci)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Příměstské tábory v Žatci v době letních prázdnin 2017 a 2018

Realizace: 1.8.2016 - 31.7.2018

Aktivní 50 potřetí

Projekt určen pro nezaměstnané osoby starší 50 let. Bližší info v záložce Aktivní 50 (na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/aktivni-50-potreti/

Podpora OZP k trhu práce

Projekt určen pro nezaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné. Bližší info v záložce OZP (na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/podpora-ozp-k-trhu-prace/

Šance OZP

Projekt určen pro nezaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné. Byl pořádán 1. výběr do projektu pro OZP dne 9.5.2018 (8:30 a 10:00) na KoP ÚP Žatec, další výběr proběhne v Lounech cca v září 2018.

Rovnost žen na trhu práce

V projektu pro ženy do 6.cyklu 4.6.2018 (9:00 a 10:30) na KoP ÚP Louny

Bližší info v záložce Rovnost žen (na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/rovnost-zen/ 

Nový směr

Projekt určen pro dlouhodobě nezaměstnané. Výběr do 3.cyklu 30.5.2018 (8:30 a 10:00) na KoP ÚP Žatec.

Ukončené projekty

Podpůrná centra, Nová Šance 90, Od mala technikem, Aktivní padesátka, Příležitost - pomoc sobě i druhým...

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Více/Ukončené projekty.
 

Do školy včas

1.8.2009-31.3.2012

Bližší informace o projektu naleznete v menu Do školy včas.

Cíle projektu: včasná systematická práce s předšk. dětmi ohroženými šk. nezralostí a SPUCH již v MŠ a přípravných ročnících - tj.včasná diagnostika, nápravná péče v MŠ, ind. náprava ve spolupráci s rodinou- zpracování uceleného "Předškolního programu", který je možné realizovat přímo v MŠ a přípravných ročnících; další vzdělávání učitelek z MŠ a přípravných ročníků v oblasti šk. zralosti, ochrany životního prostředí, SPUCH; založení "Klubu pro rodiče" - systematická spolupráce s rodiči dětí, jejich zapojení do nápravných programů, zvyšování informovanosti u rodičovské veřejnosti o nutnosti kvalitní předšk. přípravy jejich potomků.