Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.
vcpzatec@seznam.cz

Kontakty:

e-mail: vcpzatec@seznam.cz

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179)

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458 (Chmeláček - Žatec, Louňáček - Louny, Matýsek - Podbořany, Dětské kluby Rakovník, Podbořany, Žatec)  

   Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Louny - Aktivní po pětapadesáti)

    Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Žatec - Aktivní po pětapadesáti)


VZHLEDEM K VZNIKLÉ SITUACI JSME BOHUŽEL NUCENI ZRUŠIT PŘÍPRAVNÝ KURZ CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A NÁSLEDNĚ I PROFESNÍ ZKOUŠKU. NÁHRADNÍ TERMÍN JE NAPLÁNOVANÝ cca  NA MĚSÍC ČERVEN.


NOVÉ PROJEKTY:

ROVNOST 50/50 V OKRESE LOUNY

Bližší info v záložce Rovnost 50/50 v okrese Louny

ŠANCE PRO OZP POKRAČUJE

Bližší info v záložce Šance pro OZP pokračuje

AKTIVNÍ PO PĚTAPADESÁTI II.

Bližší info v záložce Aktivní po pětapadesáti II.


ROVNOST 50/50 V OKRESE LOUNY

Projekt je určen pro: ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců

                                     ženy s dětmi mladšími 15 let

                                     ženy s nízkou úrovní kvalifikace

                                     ženy ve věku 55 - 64 let

1. výběr do projektu - Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Žatci

                                   8. 4. 2020 v 9:15 a v 10:30 hod.

Aktivity projektu jsou zcela ZDARMA. Navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě, vstupní lékařské prohlídky, výpis z rejstříku trestů aj. 

Kontakt: e-mail: rovnost@seznam.cz

               tel.kontakt: 734 312 474 

Více info v záložce Rovnost 50/50 v okrese Louny


PŘÍPRAVNÝ KURZ: CHŮVA pro děti do zahájení povinné školní docházky

Termín konání: 3.4.-5.4.2020

Více info v záložce Rekvalifikační kurzy


Aktuální projekty

Mikrojesle:

Chmeláček II., Louňáček, Matýsek:

Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 3,99 let v malém kolektivu.

Bližší informace o mikrojeslích na odkaze:

Mikrojesle Matýsek

https://ppp-os.webnode.cz/mikrojesle-matysek/

Mikrojesle Chmeláček II.

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-chmelacek-ii/

Mikrojesle Louňáček

https://www.vcp-zatec.cz/mikrojesle-lounacek/

Spokojenost rodičů na Podbořansku a Žatecku:

Dětský klub je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů.

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Podbořany

DK Žatec

Spokojenost rodičů na Rakovnicku:

Bližší informace k Dětským klubům najdete na odkaze:

DK Rakovník

Aktivity projektů:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 18 hod. (v Podbořanech, v Rakovníku a v Žatci - od šk.roku 2019/2020)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Letní příměstské tábory v Podbořanech a v Rakovníku v době letních prázdnin 2019 a 2020

Realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021


Nadále pokračují akce pro seniory:

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2019:

Kurz anglického jazyka pro začátečníky a pokročilé

Kurz německého jazyka

Kurz výpočetní techniky pro začátečníky a pokročilé

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ 2019:

Trénink paměti a kognitivních funkcí

Cvičíme pro zdraví


Nabídka všech akreditovaných kurzů VCP: Akreditované  kurzy

Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce, Aktivní 50 potřetí, Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny..., Šance pro OZP, Nový směr

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Ukončené projekty.