Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Ing. Mgr. Hodanová Blanka, mob.: 723 517 906

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458 (Chmeláček, Dětské kluby Ra a Po) 

Jitka Nehybová, mob.: 739 275 260 (Nový směr) 

Todtová Petra, mob.: 604 816 013 (Louny - Šance pro OZP, Aktivní po pětapadesáti)

Stupková Miloslava, mob.: 734 312 474 (Žatec - Šance pro OZP, Aktivní po pětapadesáti)

Akreditované kurzy

Pracovník v sociálních službách, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pod.

Bližší informace o připravovaných či realizovaných kurzech naleznete v menu Aktuality - rekv.kurzy a akreditované kurzy.

Sanitář:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 

přípravný kurz ke zkoušce:

cca září 2019

profesní zkouška: cca říjen 2019 

profesní zkouška: 8.6.2019


DVPP - pro učitelky MŠ

Kurzy probíhají ve VCP, Masarykova 745, Žatec.

ŠABLONY:

28.5.2019 (od 9:00 hod.)

Prevence syndromu vyhoření

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

4.6.2019 (od 9:00 hod.)

Hry v MŠ zaměřené na prosociální chování

Cena: 1160,-Kč/osoba/kurz (8 hodin)

11.6.2019 (od 9:00 hod.)

Vhodné hry a činnosti pro přípravu dítěte na vstup do školy

Cena: 1160,- Kč/osoba/kurz (8 hodin)

Aktuální projekty


Spokojenost rodičů na Podbořansku

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/dk-po/

Spokojenost rodičů na Rakovnicku

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby RA na odkaze

Aktivity projektu:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 18 hod. (v Podbořanech a v Rakovníku)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Letní příměstské tábory v Podbořanech a v Rakovníku v době letních prázdnin 2019 a 2020

Realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021

Aktivní po pětapadesáti

Projekt určen pro nezaměstnané osoby starší 55 let. Bližší info v záložce Aktivní 55. Výběr do 3.cyklu 21.5.2019 v 8:30 a v 10:00 hod. ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, Masarykova 745 - 1.patro (bližší info na odkaze https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/aktivni-50-potreti/)

Nový směr

Projekt určen pro dlouhodobě nezaměstnané. Výběry do aktivit projektu již všechny proběhly.

Ukončené projekty

Do školy včas, Spokojenost rodičů v práci i v rodině, Podpora OZP k trhu práce, Aktivní 50 potřetí, Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny...

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Více/Ukončené projekty.
 

Vzdělávání pro seniory 2019


Bližší informace o projektu naleznete v menu Senioři, děti https://cms.vcp-zatec.webnode.cz/seniori-deti/.

Vzdělávání třetího věku 2019 (Kurz anglického jazyka pro začátečníky, a pro pokročilé, Kurz německého jazyka pro pokročilé, Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky a pro pokročilé, Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - po 45 hodinách) 

Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2019 (Trénink paměti a kognitivních funkcí - základní a pokračovací kurz, Cvičíme pro zdraví - po 30 hodinách, Kurzy rukodělných činností - 56 hodin)

INFORMAČNÍ SCHŮZKA

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

12.6.2019, ve 13:30 hod.

v Žatci, Masarykova 745 (1.patro)