Ukončené projekty

realizované Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří, z.s.

KURZY PRO SENIORY r. 2023

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU pro rok 2023:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu:

1) Kurz anglického jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin

2) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin

3) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 40 hodin

Vzdělávacích kurzů se v roce 2023 účastnilo 25 seniorů.

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ pro rok 2023:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu:

1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 35 hodin

2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 35 hodin

3) Cvičíme pro zdraví - rozsah 30 hodin

Vzdělávacích kurzů se v roce 2023 účastnilo 29 seniorů.

Vzdělávacích kurzů se v roce 2023 celkem účastnilo 54 seniorů.

Senioři byli kontaktováni před zahájením kurzů telefonicky i osobně, uskutečnila se informační schůzka, byly jim sděleny termíny prvních hodin kurzů a dohodnuty následné termíny. Se seniory byl zástupce Vzdělávacího centra Podkrušnohoří z.s. v kontaktu dle potřeb po celou dobu realizace projektu.

Děkujeme městu Žatci za poskytnutí dotace na realizaci projektu.


KURZY PRO SENIORY r. 2022

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU pro rok 2022:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu:

1) Kurz anglického jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin

2) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin

3) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 40 hodin

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ pro rok 2022:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu:

1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 35 hodin

2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 35 hodin

3) Cvičíme pro zdraví - rozsah 30 hodin

Vzdělávacích kurzů se v roce 2022 zúčastnilo celkem 55 seniorů.

Senioři byli kontaktováni před zahájením kurzů telefonicky i osobně, uskutečnila se informační schůzka, byly jim sděleny termíny prvních hodin kurů a dohodnuty následné termíny.

Děkujeme městu Žatci za poskytnutí dotace na realizaci projektu. 


ROVNOST 50/50 V OKRESE LOUNY

Termín realizace: 1.1.2020 - 31.12.2022

Místo realizace: Žatec. Louny

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl určen pro:

Ženy ohrožené na trhu práce:

- ženy vedené na ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 - 64 let

- ženy s dětmi mladšími 15 let

- ženy s nízkou úrovní kvalifikace

Projekt podporoval celkové zlepšení postavení žen na trhu práce, snížení diskriminace žen na trhu práce, odstraňování rozdílů mezi odměňováním žen a mužů. Cílem bylo poskytování poradenských, vzdělávacích a jiných podpůrných služeb účastnicím projektu, které vedly k jejich zapojení na trhu práce a umístění do zaměstnání v netradičních oborech a vyšších manažerských pozicích. Dále k rozvíjení a pomoci při sladění pracovního a rodinného života s využitím inovativních nástrojů, umístění na pracovní místa s flexibilní formou práce.

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 178 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 77 osob. Aktivity projektu úspěšně ukončilo 65 osob, 12 osob projekt předčasně ukončilo nebo bylo z projektu vyřazeno. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 48 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 7 osob (z toho u 4 osob pracovní poměr trvá i po skončení dotace). Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 28 osob. Celkem bylo zaměstnáno 35 osob. 
ŠANCE PRO OZP POKRAČUJE

Termín realizace projektu: 1.6.2020-30.11.2022

Místo realizace: Žatec, Louny

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011986

Realizátor projektu: Pomoc-poradenství, podpora, z.s., Masarykova 600, Žatec

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání osob zdravotně znevýhodněných (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhodnění, civilizační choroby). Poskytoval jim motivační, vzdělávací program a poradenské služby k TP. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 199 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 87 osob. Aktivity projektu úspěšně ukončilo 71 osob, 16 osob bylo z projektu vyřazeno. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 35 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 24 osob (z toho u 7 osob pracovní poměr trvá i po skončení dotace). Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 27 osob. Celkem bylo zaměstnáno 51 osob. 

S vytvářením pracovních návyků byly zajištěny exkurze u zaměstnavatelů, u kterých byl předpoklad následného pracovního uplatnění. Za spolupráci děkujeme těmto organizacím: Kamarád LORM Žatec, Minoret, chráněná dílna Žatec, Most k naději Žatec, Recyklační chráněná s.r.o. Louny, Harmonikas s.r.o. Louny a Zahradníček s.r.o. Louny.AKTIVNÍ PO PĚTAPADESÁTI II.

Termín realizace projektu: 1.8.2020 - 30.9.2022

Místo realizace: Žatec, Louny

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012105

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 600, Žatec

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt řešil problém nezaměstnaných osob déle než 5 měsíců v evidenci úřadu práce a zároveň ve věku 55 let a více a osob dlohodobě nezaměstnaných.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů o zaměstnání. Poskytoval jim poradenský, motivační a podpůrný individuální program, rekvalifikační kurzy a dotovaná místa. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu získání pracovního uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 154 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 69 osob. Aktivity projektu úspěšně ukončilo 57 osob, 12 osob projekt předčasně ukončilo nebo bylo z projektu vyřazeno. Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 25 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 23 osob (z toho u 13 osob pracovní poměr trvá i po skončení dotace). Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 14 osob. Celkem bylo zaměstnáno 37 osob.


DĚTSKÉ KLUBY

Projekt: Spokojenost rodičů v práci a v rodině na Podbořansku a Žatecku

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt byl určen rodičům z Podbořan a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ) po skončení vyučování, to jim snižuje jejich uplatnění na TP.

Projekt obsahoval 3 hlavní aktivity:

Vznik a provoz 2 Dětských klubů s rozšířenou odpolední pracovní dobou do 17-18hod (dle potřeb rodičů).

Organizace Letních a Dalších příměstských táborů

Doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

Termín realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021

Vyhodnocení aktivit projektu:

Celkově v rámci realizace celého projektu bylo podpořeno 109 osob (69 osob v Podbořanech v rámci dvou Dětských klubů a 40 osob v Žatci v jednom Dětském klubu).


Projekt: Spokojenost rodičů v práci a v rodině na Rakovnicku a Žatecku

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt byl určen rodičům z Rakovníka a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku (1. stupeň ZŠ) po skončení vyuč. a to jim snižuje jejich uplatnění na TP.

Projekt obsahoval 3 hlavní aktivity:

Vznik a provoz 1 Dětského klubu s rozšířenou odpolední pracovní dobou do 17 - 18 hodin (dle potřeb rodičů).

Organizace Letních a Dalších příměstských táborů

Doprovod dětí z Dětského klubu na zájmové kroužky

Termín realizace: 1.8.2018 - 30.6.2021

Vyhodnocení aktivit projektu:

Celkově v rámci celého projektu bylo podpořeno 105 osob (80 osob v Rakovníku a 25 osob v Žatci v rámci realizace LPT během letních prázdnin v roce 2019 a 2020).  


AKTIVNÍ PO PĚTAPADESÁTI

Termín realizace projektu: 1.12.2018 - 30.6.2021

Místo realizace: Žatec, Louny

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009172

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 745, Žatec

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. 

Projekt řešil problém nezaměstnaných osob déle než 5 měsíců v evidenci úřadu práce a zároveň ve věku 55 let a více.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů o zaměstnání. Poskytoval jim poradenský, motivační a podpůrný individuální program, rekvalifikační kurzy a dotovaná místa. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu získání pracovního uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 137 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 64 osob (53 osob ukončilo aktivity projektu) Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 27 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 23 osob. Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 17 osob. Celkem bylo zaměstnáno 40 osob.VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU pro rok 2020:

Vzhledem k epidemiologické situaci a nouzovému stavu z důvodu onemocnění SARS-CoV-2 musely být plánované projekty pro rok 2020 zrušeny, kromě distanční výuky Kurzu anglického jazyka.


VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU pro rok 2018 a 2019:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu:

1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky - rozsah 45 hodin

2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin

3) Kurz německého jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin

4) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin

5) Kurz základů výpočetní techniky pro pokročilé - rozsah 45 hodin

6) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 45 hodin

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ pro rok 2018 a 2019:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu:

1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 30 hodin

2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 30 hodin

3) Cvičíme pro zdraví - rozsah 30 hodin

4) Kurzy rukodělných činností - rozsah 56 hodin (různé)

Vzdělávacích kurzů se v roce 2018 a 2019 zúčastnilo celkem 178 seniorů.

Mikrojesle Chmeláček

Termín realizace projektu: 2.1.2017 - 1.10.2019

Místo realizace: Žatec

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Projekt byl zaměřen na vybudování a denní provoz mikrojeslí. Byl určen rodičům, kteří jsou zaměstnaní, podnikají nebo jsou nezaměstnaní a práci si aktivně hledají. Služba nabízela profesionální péči o jejich děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu, tj. čtyři děti v daný moment.

Děti navštěvovaly mikrojesle denně nebo dle potřeby rodičů jen v určité dny v týdnu. Mikrojesle byly v provozu denně (pondělí - pátek) vždy od 7:00 do 16:00 hodin. Péče o děti byla zajištěna 2 profesionálními pečujícími osobami. Činnosti denního režimu byly uzpůsobeny podle individuálních potřeb přítomných dětí.

Nový směr (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_068/0007042)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s., Masarykova 745, Žatec

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů o zaměstnání - Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Poskytoval jim poradenský (psychologický), motivační a podpůrný individuální program, rekvalifikační kurzy a dotovaná místa. Provázanost aktivit vedla osoby z CS k znovu získání pracovního uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.12.2017 - 30.11.2019

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. 

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběru se zúčastnilo celkem od počátku projektu 171 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 77 osob (55 osob ukončilo aktivity projektu) Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo celkem 46 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 24 osob. Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 6 osob. Celkem bylo zaměstnáno 30 osob.

Šance pro OZP (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_053/0004037)

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod., civiliz. choroby) - pro 40 osob. Poskytoval jim motivační, diagnostické (bilanční diagnostika), vzdělávací (Motivačně aktivační program a rekvalifikační kurzy) a poradenské služby k trhu práce. Aktivity projektu byly realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 1.5.2018 - 31.5.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 118 osob z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 37 osob (32 osob ukončilo aktivity projektu). Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 16 osob z cílové skupiny. Rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo celkem 16 osob. Na dotované pracovní místo bylo umístěno 7 osob.  Na nedotované pracovní místo bylo umístěno celkem 13 osob. Celkem bylo zaměstnáno v době realizace projektu 20 osob.

Rovnost žen na trhu práce (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083)

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporoval zlepšení postavení nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených žen na trhu práce (ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců, ženy s dětmi mladšími 15 let, ženy ve věku 55-64 let a ženy evidované jako zájemkyně o práci). Poskytoval jim motivační program, kariérové a profesní poradenství, psychologickou podporu, rekvalifikační kurzy, pomoc při hledání zaměstnání, podporu při uplatnění na trhu práce, dotovaná pracovní místa. 

Aktivity projektu byly realizovány v Lounech, v Žatci a Podbořanech

Termín realizace: 1.4.2017 - 31.3.2019

Vyhodnocení aktivit projektu:

Výběrů se zúčastnilo celkem od počátku projektu 230 žen z cílové skupiny. Do projektu se zapojilo celkem 98 žen (87 žen ukončilo aktivity projektu).  Do rekvalifikačních kurzů nastoupilo od počátku projektu celkem 38 žen.Na dotované pracovní místo bylo umístěno 22 žen, na nedotované pracovní místo bylo umístěno 35 žen.  Celkem bylo zaměstnáno v době realizace projektu 57 žen.