Kurzy pro seniory

Komunitní plán města Žatce - 2019 (projekty pro děti a seniory)

Kontaktní osoba: Miloslava Stupková, mob.: 734 312 474

                        Nabídka pro seniory

Vážení, rádi bychom vás touto cestou informovali o nabídce vzdělávacích kurzů pro seniory. Jedná se o níže uvedené kurzy, které jsou součástí dvou projektů. Oba projekty jsou podpořené a spolufinancované městem Žatec v rámci Komunitního plánování.

                      INFORMAČNÍ SCHŮZKA:

           DNE 15. 9. 2020 (ÚTERÝ) V 15:00 hod.

Zájemcům budou podány informace o konkrétních kurzech.

PROJEKT - VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2020

Nabídka vzdělávacích kurzů:

Kurz anglického jazyka pro začátečníky a pro mírně pokročilé

Kurz německého jazyka

Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky a pro pokročilé

Regionální dějiny a kulturní památky Žatce

PROJEKT - PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ 2020

Nabídka vzdělávacích kurzů:

Trénink paměti a kognitivních funkcí

Cvičení pro zdraví

Kurzy rukodělných činnostíRealizované projekty:

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2018:

Vzdělávací kurzy proběhnou v tomto rozsahu: 1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 7 osob, 2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 6 osob, 3) Kurz německého jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin  - zúčastnilo se 8 osob, 4) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 10 osob, 5) Kurz základů výpočetní techniky pro pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 7 osob, 6) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 30 osob

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ 2018:

Vzdělávací kurzy proběhnou v tomto rozsahu: 1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 30 hodin - zúčastnilo se 10 osob, 2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 30 hodin - zrušeno,    3) Cvičíme pro zdraví - rozsah 30 hodin - zúčastnilo se 9 osob, 4) Kurzy rukodělných činností - rozsah 56 hodin (různé) - zúčastnilo se 22 osob

Projekt pro děti: DO ŠKOLY PŘIPRAVEN 2018

Projekt byl zaměřen převážně na přímou práci s dětmi ze sociokulturního znevýhodněného prostředí, s cílem intenzivní přípravy na vstup do vzdělávacího procesu. V přímé práci s cílovou skupinou dětí zkušený pedagog pracoval s programem, který byl vytvořen v rámci projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky. Tento program byl určen pro skupinovou práci dětí 1 rok před vstupem do školy, probíhal hravou, pro děti přitažlivou a zajímavou formou. Těžištěm programu byla práce s 30 lidovými českými písněmi, kterými prolíná rozvoj a posilování všech potřebných dovedností pro bezproblémový vstup do školy. Celý program byl zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy.

Cílová skupina: 15 dětí z přípravného ročníku při Základní škole praktické, speciální a logopedické v Žatci + rodiče těchto dětí.