Kurzy pro seniory
Komunitní plán města Žatce - 2019 (projekty pro děti a seniory)

Kontaktní osoba: Miloslava Stupková, mob.: 734 312 474

NABÍDKA PRO SENIORY

VÁŽENÍ SENIOŘI, 

STÁLE SE MŮŽETE HLÁSIT DO VÝŠE UVEDENÝCH KURZŮ. 


VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2019:

Termín realizace: ZÁŘÍ - PROSINEC 2019

Vzdělávací kurzy proběhnou v tomto rozsahu:

1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky - rozsah 45 hodin

2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin

3) Kurz německého jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin

4) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin

5) Kurz základů výpočetní techniky pro pokročilé - rozsah 45 hodin

6) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 45 hodin

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ 2019:

Termín realizace: ZÁŘÍ - PROSINEC 2019

Vzdělávací kurzy proběhnou v tomto rozsahu:

1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 30 hodin

2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 30 hodin

3) Cvičíme pro zdraví - rozsah 30 hodin

4) Kurzy rukodělných činností - rozsah 56 hodin (různé)

Kurzy budou probíhat v prostorách VCP, Masarykova 745, Žatec (1.patro)


Projekt pro děti: DO ŠKOLY PŘIPRAVEN 2019

Projekt bude zaměřen převážně na přímou práci s dětmi ze sociokulturního znevýhodněného prostředí, s cílem intenzivní přípravy na vstup do vzdělávacího procesu. V přímé práci s cílovou skupinou dětí zkušený pedagog bude pracovat s programem, který byl vytvořen v rámci projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky. Tento program je určen pro skupinovou práci dětí 1 rok před vstupem do školy, probíhá hravou, pro děti přitažlivou a zajímavou formou. Těžištěm programu je práce s 30 lidovými českými písněmi, kterými prolíná rozvoj a posilování všech potřebných dovedností pro bezproblémový vstup do školy. Celý program byl zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy.

Cílová skupina: cca 15 dětí z přípravného ročníku při Základní škole praktické, speciální a logopedické v Žatci + rodiče těchto dětí.

Realizované projekty:

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2018:

Vzdělávací kurzy proběhnou v tomto rozsahu: 1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 7 osob, 2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 6 osob, 3) Kurz německého jazyka pro pokročilé - rozsah 45 hodin  - zúčastnilo se 8 osob, 4) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 10 osob, 5) Kurz základů výpočetní techniky pro pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 7 osob, 6) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 30 osob

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ 2018:

Vzdělávací kurzy proběhnou v tomto rozsahu: 1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 30 hodin - zúčastnilo se 10 osob, 2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 30 hodin - zrušeno,    3) Cvičíme pro zdraví - rozsah 30 hodin - zúčastnilo se 9 osob, 4) Kurzy rukodělných činností - rozsah 56 hodin (různé) - zúčastnilo se 22 osob

Projekt pro děti: DO ŠKOLY PŘIPRAVEN 2018

Projekt byl zaměřen převážně na přímou práci s dětmi ze sociokulturního znevýhodněného prostředí, s cílem intenzivní přípravy na vstup do vzdělávacího procesu. V přímé práci s cílovou skupinou dětí zkušený pedagog pracoval s programem, který byl vytvořen v rámci projektu Do školy včas bez odkladu školní docházky. Tento program byl určen pro skupinovou práci dětí 1 rok před vstupem do školy, probíhal hravou, pro děti přitažlivou a zajímavou formou. Těžištěm programu byla práce s 30 lidovými českými písněmi, kterými prolíná rozvoj a posilování všech potřebných dovedností pro bezproblémový vstup do školy. Celý program byl zaměřen na činnosti potřebné pro úspěšné zvládání nároků školy.

Cílová skupina: 15 dětí z přípravného ročníku při Základní škole praktické, speciální a logopedické v Žatci + rodiče těchto dětí.

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2017:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu: 1) Kurz anglického jazyka pro začátečníky - rozsah 22 hodin - zúčastnily se 4 osoby, 2) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 8 osob, 3) Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 9 osob, 4) Kurz základů výpočetní techniky pro začátečníky - rozsah 40 hodin - zúčastnilo se 7 osob, 5) Kurz základů výpočetní techniky pro pokročilé - rozsah 40 hodin - zúčastnilo se 8 osob, 6) Regionální dějiny a kulturní památky Žatce - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 26 osob

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ 2017:

Vzdělávací kurzy proběhly v tomto rozsahu: 1) Trénink paměti a kognitivních funkcí (základní kurz) - rozsah 30 hodin - zúčastnilo se 9 osob, 2) Trénink paměti a kognitivních funkcí (pokračovací kurz) - rozsah 30 hodin - zúčastnilo se 5 osob, 3) Kurzy rukodělných činností - rozsah 45 hodin (různé) - zúčastnilo se 16 osob

Projekt pro děti: DO ŠKOLY PŘIPRAVEN 2017

Cílová skupina: 15 dětí z přípravného ročníku při Základní škole praktické, speciální a logopedické v Žatci + rodiče těchto dětí.

VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU 2016:

Obsah jednotlivých vzdělávacích kurzů: 1) Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 9 osob, 2) Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 13 osob, 3) Kurz základů výpočetní techniky - rozsah 45 hodin - zúčastnilo se 14 osob, 4) Kurz enkaustiky - rozsah 20 hodin (účastníci kurzu si osvojí základy enkaustiky (technika malování horkým voskem). Naučí se základům práce s enkaustickou žehličkou, enkaustickým perem, základní tahy a techniky malby. Seznámí se s postupy nanášení a míchání vosků. Vytvoří si malé i větší abstraktní obrázky, malby krajinek, květinová zátiší, přáníčka apod. Enkaustika je nenáročná, hravá a jednoduchá technika, která přináší radost, relaxaci a mnoho překvapení) - zúčastnilo se 6 osob, 5) Kurz tvořivých činností s textilem I. - rozsah 20 hodin - nebyl realizován, 6) Kurz tvořivých činností s textilem II. - rozsah 20 hodin (volné pokračování a navázání na Kurz tvořivých činností s textilem I). Výtvarná práce s textilem bude cíleně zaměřena na rozšíření a prohloubení poučení o textilním materiálu, tříbení citu pro tento materiál a rozvoj dekorativního cítění. Frekventanti kurzu tak více proniknou do této problematiky a ještě blíže se s ní seznámí. Výtvarné aktivity budou směrovány ke smyslovým a myšlenkově tvůrčím aktivitám v materiálu a ke schopnosti pochopení jeho řeči. Účastníci kurzu se formou experimentování a materiálových etud seznámí s různými technikami a postupy zpracování textilu, vytvoří si vlastní autorský cyklus) - zúčastnilo se 6 osob

PÉČE O DUŠEVNÍ A FYZICKÉ ZDRAVÍ SENIORŮ

(projekt financovaný městem Žatec v rámci Komunitního plánu města Žatec)

Obsah jednotlivých vzdělávacích kurzů: 1) Zdravověda a 1.pomoc - rozsah 30 hodin - nebyl realizován, 2) Trénink paměti a mozku - rozsah 30 hodin (cílený trénink mozku je nejlepší způsob jak zvětšit kapacitu mozku, zefektivnit učení, mít výkonnější mysl a zastavit zhoršování paměti. Dobré funkce paměti a mozku vyžadují permanentní cvičení. Pokud se paměť netrénuje, pak slábne. Její správné fungování je pro každého člověka životně důležité. Výsledky tréninku mají dlouhodobé účinky a pomohou předejít mentálním poklesům u seniorů. Se seniory budou realizovány různé metody, cvičení, strategie a techniky ke zvyšování paměťových schopností, zaměřené na pozornost a logické myšlení a zlepšování psychické výkonnost účastníků) - zúčastnilo se 24 osob, 3) Přednáška o bylinkách - rozsah 30 hodin (jak a kdy které byliny sbírat, jak je sušit a skladovat, pozitivní vliv jednotlivých bylinek na lidský organismus, účinnost bylinek na určité obtíže a jejich užívání, pěstování bylin, výroba tinktur, sirupu i bylinné masti. Každý si na kurzu vyrobí svou vlastní bylinnou tinkturu) - zúčastnilo se 6 osob, 4) Sebeobrana pro seniory - rozsah 15 hodin - nebyl realizován

DO ŠKOLY PŘIPRAVEN 2016

Cílová skupina: děti z přípravného ročníku při Základní škole praktické, speciální a logopedické v Žatci - aktivity se účastnilo 15 dětí

Termín realizace: září - prosinec 2016