MIKROJESLE

ŽATEC - CHMELÁČEK II
LOUNY - 
LOUŇÁČEK
                                                                            PODBOŘANY - 
MATÝSEK                                                                                          Projekty spolufinancované Evropskou unií.    

MIKROJESLE CHMELÁČEK II

Termín realizace projektu: 1.10.2019 - 30.6.2022

Místo realizace: Žatec

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_069/0011193

Více info naleznete v záložce Mikrojesle Chmeláček II.

MIKROJESLE LOUŇÁČEK

Termín realizace projektu: 1.9.2019 - 30.6.2022

Místo realizace: Louny

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_069/0011006

Více info naleznete v záložce Mikrojesle Louňáček.

MIKROJESLE MATÝSEK

Termín realizace projektu: 1.9.2019 - 30.6.2022

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství podpora, z.s.

Místo realizace: Podbořany

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/16_069/0010977

Více info naleznete v záložce Mikrojesle Matýsek

nebo na odkaze: https://ppp-os.webnode.cz/mikrojesle-matysek/ .