O nás

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Sídlo: Masarykova 600, 438 01 Žatec

E-mail: vcpzatec@seznam.cz

IČ: 265 48 691

Statutární zástupce: Mgr. Eva Kapicová (604 556 236)

Kontaktní osoba: Miloslava Stupková (734 312 474)

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří bylo založeno 4.1.2001, činnost zahájilo 4.1.2002

Obsahem činnosti spolku je další vzdělávání a výchova dětí a mladistvých, dospělých, specifických skupin obyvatelstva a seniorů. Pro tyto skupiny osob jsme v roce 2015 realizovali různé projekty zaměřené hlavně na poskytování individuálního poradenství a specifické pomoci při hledání zaměstnání, na zlepšování počítačové gramotnosti, lepší uplatnitelnost na trhu práce, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry, psychické odolnosti, schopnosti překonávat překážky...

Výroční zprávy spolku jsou k dispozici na požádání na e-mailové adrese vcpzatec@seznam.cz