Spokojenost rodičů - Dětské kluby a příměstské tábory v Podbořanech, V Žatci a v Rakovníku
Projekty spolufinancované Evropskou unií.

Bližší informace naleznete na odkazech:

DK Podbořany

DK Rakovník

DK Žatec

V případě zájmu o vstup do vybraného dětského klubu, žádáme rodiče o doložení některého z níže uvedených potvrzení:

Potvrzení o postavení rodičů na trhu práce:

1. Potvrzení o zaměstnání - pracovněprávní vztah

2. Potvrzení o studiu či rekvalifikaci

3. Potvrzení o vedení v evidenci ÚP

4. OSSZ