Spokojenost rodičů - Dětské kluby a příměstské tábory v Žatci
Projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

1.ZŠ DĚTSKÝ KLUB - 733 738 132

2.ZŠ DĚTSKÝ KLUB - 733 738 133

3.ZŠ DĚTSKÝ KLUB - 733 738 134

5.ZŠ DĚTSKÝ KLUB - 733 738 135

5.ZŠ 2. DĚTSKÝ KLUB SzeŠ - 736 228 398

Mgr. Hodanová Blanka, mob.: 723 517 906

Termín realizace projektu: 1.8.2016 - 31.7.2018

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000254

Projekt je určen rodičům, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku pro skončení vyučování.

Veškeré služby poskytované v rámci projektu jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÉ KLUBY (září 2017 - červen 2018):

Provoz klubů: pondělí - pátek (11:30 - 17:00 hod., dle dohody s rodiči až do 19:00 hod.), dále bude otevřen i v době kratších prázdnin během školního roku (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a dnech ředitelského volna celodenně (7:00 - 19:00 hod.).

Kapacita klubů: max 20 dětí

Umístění klubů: při 1.ZŠ P.Bezruče, 2.ZŠ Komenského alej, 3.ZŠ 28.října a 5.ZŠ Jižní v Žatci (2 kluby, DRUHÝ KLUB umístěn na SZeŠ v Žatci)

Náplň Dětského klubu bude obdobná jako ve školní družině. Je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů. Rodiče nemají jistotu, kde jejich dítě po skončení školní výuky či provozu družiny bude.

Vybavenost dětského klubu: stůl na stolní tenis, CD přehrávač, karimatky, různé druhy stavebnic, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie, výtvarné potřeby apod.

2. DOPROVOD NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovod na kroužky je možné poskytovat všem dětem z Dětského klubu. Doprovázet je možné i děti, které docházejí do školní družiny, ale zahájení kroužků je až po ukončení provozu ŠD (1 dítě může využít doprovod na kroužek (a zpět) max. 3x týdně).

3. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

O letní prázdniny v červenci 2018 budou realizovány nepobytové Příměstské tábory. Místo realizace jako o letních prázdninách 2017 - Junák - český skaut, Pražská 1332 v Žatci.

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Červenec 2018: 4 turnusy po jednom až dvou oddílech (1 oddíl/max 20 dětí)

1.turnus: 2.-4.7.2018 (5.-6.7.2018 - státní svátek)

2.turnus: 9.-13.7.2018

3.turnus: 16.-20.7.2018

4.turnus: 23.-27.7.2018

Provoz: 1 turnus/ 1 týden (pondělí - pátek; 7:00 - 18:00 hod.)

Program: sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity, výlety do blízkého okolí města (pěší turistika), výlety mimo město (doprava vlakem, autobusem) apod.

Přihlášku do příměstského tábora naleznete níže (vyplněnou můžete předat v dětských klubech či zaslat scan na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Blanka Hodanová (mob.: 723 517 906)

E-mail projektu: detskyklubzatec@seznam.cz

Přihláška do příměstského tábora:

Přihláška do Dětského klubu na školní rok 2017/2018:

Řád Dětského klubu: