Šance pro OZP
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004037

Projekt podporuje zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod., civiliz. choroby) - pro 40 osob. Poskytuje jim motivační, diagnostické (bilanční diagnostika), vzdělávací (Motivačně aktivační program a rekvalifikační kurzy) a poradenské služby k trhu práce.

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

web: https://ppp-os.webnode.cz/

e-mail: ppp-os@seznam.cz

Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Termín realizace: 1.5.2018 - 31.5.2019

Projekt je určen pro:

  • osoby se zdravotním postižením (OZP)

Hlavní cíl projektu:

  • umístit do pracovního procesu co nejvíce OZP s ohledem na jejich zdravotní postižení. Zvýšit zaměstnanost a posílit pracovní integraci, zlepšit sociální postavení OZP v okr. Louny

Podpůrné aktivity pro OZP:

1) Motivačně aktivační program (100 hodin), Odborné poradenství a bilanční diagnostika a exkurze k zaměstnavatelům

2) Rekvalifikační kurzy - Obsluha osobního počítače 2x, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, RK Strážný (68008E) a další specifické RK dle individuálních potřeb

3) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 6 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

4) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Byly realizovány 4 cykly (2x v Žatci, 2x v Lounech):

Všechny výběry do čtyřech cyklů byly realizovány.

Doprovodná opatření:

  • hrazení cestovného, hrazení příspěvku na péči o dítě či závislou osobu
  • hrazení výpisu z RT, vstupní lékařské prohlídky apod.

V rámci projektu je otevřeno od 1.5.2018 Středisko podpory:

- Masarykova 745, Žatec

- Osvoboditelů 420, Louny

Ve Střediscích podpory jsou k dispozici CS počítače s připojením na internet, které mohou využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst ZDARMA.

Kontaktní osoby pro CS:

TODTOVÁ Petra, mob.: 604 816 013

STUPKOVÁ Miloslava, mob.: 734 312 474

E-mail: podpurnacentra@seznam.cz