Šance pro OZP pokračuje

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011986


Hlavním cílem projektu je posílení pracovní integrace OZP (osoby s tělesným, lehkým smyslovým a psych.postižením či znevýhodněním, s civilními chorobami) v okrese Louny. Tj. aktivovat a podpořit CS k nástupu do zaměstnání (s ohledem na jejich zdravotní postižení) a poskytnout jim takové motivační, vzdělávací a poradenské služby, které jim pomohou nejen znovu získat, ale i udržet si pracovní uplatnění na trhu práce.

Termín realizace: 1.6.2020-31.5.2022

Projekt je určen pro:

  • osoby ze zdravotním postižením evidované na ÚP nebo neaktivní osoby se zdravotním postižením

Hlavní cíl projektu:

  • podpořit osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním k nástupu do zaměstnání

Aktivity projektu:

1) Individuální poradenství poskytované psychologem

2) Motivačně aktivační program

3) Exkurze k zaměstnavatelům

4) Specifické rekvalifikační kurzy - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Strážný a jiné rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb jednotlivců

5) Individuální poradenství a specifická podpora

6) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 19 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

7) Doprovodná opatření - hrazení cestovného, příspěvek na péči o osobu blízkou, vstupní lékařská prohlídka, výpis z RT, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod.

Bude realizováno 8 cyklů (střídavě Louny, Žatec, popř. Podbořany):


                                 2. výběr do projektu                                        v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří z.s., Masarykova 600, Žatec

                    2. 11. 2020 v 8:30 a v 10:00 hod.

 Kontaktní osoba: Jakub Kapic - 604 347 380

e-mail: sanceozp@seznam.cz

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI SE VÝBĚR DO PROJEKTU BOHUŽEL RUŠÍ. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE VČAS ZVEŘEJNĚNÝ.

Více informací o výběru do projektu na níže uvedených tel. číslech

Kontakt: 

Mobil: Mgr. Eva Kapicová - 604 556 236

            Jakub Kapic - 604 347 380


   Realizátor projektu:

Pomoc - poradenství, podpora, z.s.

Masarykova 600, 438 01 Žatec