Rovnost žen na trhu práce v okr. Louny
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083

Termín: 1.4.2017 - 31.3.2019

Projekt je určen pro:

- ženy ohrožené na trhu práce (ženy vedené na ÚP déle než 5 měsíců, ženy s dětmi mladšími 15
let, ženy ve věku 55-64 let a ženy evidované jako zájemkyně o práci)

Hlavní cíl projektu:

- zlepšení postavení nezaměstnaných nebo nezaměstnaností ohrožených žen na trhu práce

Aktivity projektu:

1) Motivační kurzy - blok Motivace, Orientace na trhu práce, Komunikační dovednosti,
Pracovní poradenství, Práce s internetem a Bloky IT gramotnosti

2) Kariérové a profesní poradenství, psychologická podpora

3) Rekvalifikační kurzy (Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách,
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, jiné rekvalifikační kurzy
dle individuálních potřeb) - získáte osvědčení s celostátní platností

5) Zajištění pracovního uplatnění pro minimálně 20 osob s příspěvkem na úhradu mzdových
nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů
zaměstnavateli


Aktivity projektu jsou pro Vás ZDARMA a navíc Vám uhradíme v době docházky
do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě či jinou závislou osobu a
případně jiné náklady.

VÝBĚR DO VIII. CYKLU:

Termín: 9.1.2019 (9:00 a 10:30 hod.)

Místo konání: Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Lounech


Bližší informace získáte u realizátora projektu.

V rámci projektu jsou otevřena od 2.5.2017 dvě Střediska podpory:

- Louny (Osvoboditelů 420)

- Žatec (Masarykova 745)

Mob.: 604 816 013 (Todtová Petra)

Středisko podpory:

- Podbořany - bude upřesněno

Mob.: 734 312 474 (Stupková Miloslava)

E-mail: rovnostzatec@seznam.cz

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 745, 438 01 Žatec

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003083