Rovnost 50/50 v okrese Louny

                                                                              CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011637                                                                                Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.


Hlavním cílem projektu je celkové zlepšení postavení žen na trhu práce, snížení diskriminace žen  na trhu práce, odstraňování rozdílů vezi odměňováním žen a mužů.  Dílčím cílem je poskytování poradenských, vzdělávacích a jiných podpůrných služeb účastnicím projektu, které povedou k jejich zapojení na trhu práce a umístění do zaměstnání i v netradičních oborech a vyšších manažerských pozicích. Dále rozvíjení a pomoc při sladění pracovního a rodinného života s využitím inovativních nástrojů, umístění na pracovní místa s flexibilní formou práce.

Termín realizace: 1.1.2020 - 30.6.2022

Projekt je určen pro:

 Ženy ohrožené na trhu práce:

- ženy vedené na ÚP ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

- ženy s dětmi mladšími 15 let

- ženy s nízkou úrovní kvalifikace

- ženy ve věku 55-64 let

Hlavní cíl projektu:

- je celkové zlepšení postavení žen na trhu práce

Aktivity projektu:

1) Psychologické poradenství - kariérové poradenství

2) Koučovací program - skupinový koučink (celkem 25 hodin)

3) Podpůrný individuální program - podpora při hledání zaměstnání

4) Podpora vzdělávání žen - zvýšení kvalifikace - rekvalifikační a specifické kurzy, které jsou zaměřené na získání znalostí a dovedností reflektující na aktuální potřeby trhu práce v daném regionu

5) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 9 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Bude realizováno 5 cyklů (střídavě Louny a Žatec)

Aktivity projektu jsou zcela ZDARMA a navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, výpis z rejstříku trestů aj.


                                                   VÝBĚR DO PROJEKTU                  

v prostorách Dětského klubu - Husova 226, Podbořany

                                                            26. 4. 2021

v 8:00, v 8:20, v 8:40, v 9:00, v 9:20, v 9:40, v 10:00, v 10:20 a v 10:40 hod.


                                     VÝBĚR DO PROJEKTU

v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 745, Žatec

                                                27. 4. 2021

                  od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Zájemci se mohou dostavit na výše uvedenou adresu kdykoliv v uvedený čas.

Kontakt:

e-mail: rovnostzatec@seznam.cz

mobil: Miloslava Stupková - 734 312 474Kontaktní osoby:

Louny: Petra Todtová - 604 816 013

Žatec: Miloslava Stupková - 734 312 474

E-mail: rovnostzatec@seznam.cz


Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 745, 438 01 Žatec