Podpora OZP k trhu práce
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002514

Realizátor projektu: Pomoc - poradenství, podpora, z.s., Masarykova 745, Žatec

web: https://ppp-os.webnode.cz/ 

e-mail: ppp-os@seznam.cz


Partner projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Projekt podporuje zvýšení zaměstnanosti u CS uchazečů a zájemců o zaměstnání OZP (tělesné, lehké mentální, smyslové, psychické postižení či znevýhod.) - pro 80 osob. Poskytuje jim motivační, diagnostické (bilanční diag.), vzdělávací (Aktivačně motivační moduly a RK) a poradenské služby k TP. Provázanost aktivit vede osoby z CS k znovu získání prac. uplatnění a udržení se na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Aktivity projektu budou realizovány v Lounech a v Žatci.

Termín realizace: 3.10.2016 - 2.10.2018

Projekt je určen pro:

  • osoby se zdravotním postižením (OZP)

Hlavní cíl projektu:

  • umístit do pracovního procesu co nejvíce OZP s ohledem na jejich zdravotní postižení. Zvýšit zaměstnanost a posílit pracovní integraci, zlepšit sociální postavení OZP v okr. Louny

Podpůrné aktivity pro OZP:

1) Aktivačně - motivační modul (100 hodin), psychologické podpora, bilanční diagnostika a exkurze 3x

2) Rekvalifikační kurzy a praxe - Obsluha osobního počítače 2x, Pracovník v sociálních službách, RK Strážný (68008E)

3) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 25 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

4) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Bylo realizováno 8 cyklů (4x v Žatci, 4x v Lounech):

- všechny výběry již v rámci projektu proběhly

Doprovodná opatření:

  • hrazení cestovného, hrazení příspěvku na péči o dítě či závislou osobu
  • hrazení výpisu z RT, vstupní lékařské prohlídky

V rámci projektu jsou otevřena od 1.11.2016 dvě Centra podpory:

Masarykova 745, Žatec

Osvoboditelů 420, Louny

V Centrech podpory jsou k dispozici široké veřejnosti nezaměstnaných či nezaměstnaností ohrožených OZP počítače s připojením na internet, které mohou využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst ZDARMA.

Kontaktní osoby pro CS:

TODTOVÁ Petra, mob.: 604 816 013

KAPIC Jakub, mob.: 604 347 380

E-mail: podpurnacentra@seznam.cz