Nový směr
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007042

Projekt podporuje zvýšení zaměstnanosti CS uchazečů o zaměstnání - Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. Poskytuje jim poradenský (psychologický), motivační a podpůrný individuální (prostřednictvím Poradce CS) program, rekvalifikační kurzy pro cca 30 osob a dotovaná pracovní místa pro cca 23 osob. Cílená provázanost aktivit povede osoby z CS k znovu získání prac. uplatnění na TP již během realizace projektu nebo následkem účasti v projektu. Projekt je realizován v Lounech a Žatci pro 80 osob.

Termín realizace: 1.12.2017 - 30.11.2019

Projekt je určen pro:

  • osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Hlavní cíl projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti a aktivace k hledání zaměstnání, posílení pracovní integrace osob CS v okr. Louny

Aktivity projektu:

1) Vstupní modul - 4 hodiny

2) Poradenský program - psychologické poradenství a dotazníky profesního zaměření

3) Motivační program - 75 hodin - soubor vzdělávacích bloků (Motivační, Komunikační, Orientace na trhu práce, Pracovní poradenství a Práce na internetu)

4) Rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, a jiné rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb jednotlivců).

5) Zajištění pracovního uplatnění pro min 23 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Bylo realizováno 8 cyklů po cca 10 osobách (4x v Žatci, 4x v Lounech)

9. výběr: 11.9.2019 (8:00 a 9:30 hod.)

Místo: Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Žatci

Pokud by jste měli zájem se do aktivit projektu ještě zapojit, kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle p.Nehybovou.

Doprovodná opatření:

  • hrazení cestovného, hrazení příspěvku na péči o dítě osobu závislou
  • hrazení výpisu z RT, vstupní lékařské prohlídky apod.

V rámci projektu budou otevřena od 1.1.2018 dvě Poradenská centra:

  • Louny (Osvoboditelů 420)
  • Žatec (Masarykova 745)

Tel.: NEHYBOVÁ Jitka (mob.: 739 275 260)

E-mail:  novysmerzatec@seznam.cz

V Poradenském centru budou k dispozici osobám z CS 2 počítače s připojením na internet, které mohou využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst, zcela ZDARMA.

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 745, 438 01 Žatec

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007042