Mikrojesle Chmeláček

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Termín realizace projektu: 2.1.2017 - 1.10.2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

PARTNER PROJEKTU: Město Žatec

O co se jedná?

Jedná se o pilotní projekt služby péče určené pro rodiče nejmenších dětí. Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 4,99 let v malém kolektivu. Maximální kapacita čtyř dětí v danou dobu umožňuje poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené děti, se zaměřením na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Pečovat o děti budou 2 profesionální pečující osoby. Denní aktivity budou uzpůsobeny individuálním potřebám umístěných dětí (věk, biorytmus apod.).

Mikrojesle Chmeláček zaručí kvalitní péči a zároveň finanční dostupnost pro všechny rodiče nejmenších dětí, kteří budou mít o tuto službu zájem a splní požadovaná kritéria.

ADRESA: Dr. V. Kůrky 2833, 438 01 Žatec

Komu je projekt určen?

Projekt je určen rodičům ze Žatce a okolí, kteří jsou/se:

-  zaměstnaní/podnikají,

-  nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP),

-  vzdělávají (prezenční nebo dálkové studium, rekvalifikace).

Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o nejmenší děti, což souvisí s jejich problematickou vazbou na TP. Rodiče se tak, díky umístění svého dítěte/dětí do mikrojeslí Chmeláček, mohou s klidným vědomím věnovat svým pracovním povinnostem.

Provoz mikrojeslí Chmeláček umožňuje především ženám dřívější nástup do zaměstnání (po ukončení mateřské či rodičovské dovolené), možnost využívat případně i flexibilní formy práce či možnost vzdělávání.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. VYBUDOVÁNÍ MIKROJESLÍ (leden 2017 - březen 2017):

Úprava prostor obecního bytu. Prostory po úpravách budou odpovídat požadavkům z hlediska dané činnosti - tj. péče o děti v malém kolektivu, splňovat budou požadavky hygienické a provozní.

2. VYBAVENÍ PROSTOR (březen 2017):

Prostory budou vybaveny vhodným nábytkem, dalším potřebným zařízením a vybavením,
hračkami, dětskými hrami a různými didaktickými pomůckami. Prostory budou splňovat požadavky hygienické a provozní.

3. PROVOZ MIKROJESLÍ (duben 2017 - září 2019):

Žatecké mikrojesle s názvem "Chmeláček" jsou provozovány 5 dní v týdnu s min. 8 hodinovou otevírací dobou od 3.4.2017 do září 2019. Rozsah umístění dítěte
záleží čistě na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Kde jsou mikrojesle provozovány?

Mikrojesle pro vaše nejmenší dětičky jsou provozovány v útulném, rodinném prostředí částečně zrekonstruovaného městského bytu v ulici Dr. Kůrky 2833 (u Normy).

Kolik mikrojesle stojí?

Péče o vaše dítě bude poskytována zdarma! Rodiče musí na své náklady zajistit pouze stravu. Tj. rodič donese stravu, pečující osoby zajistí uchování, ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí. Dále rodič přinese základní hygienické potřeby.

Jaká je otevírací doba mikrojeslí?

Minimální otevírací doba je 8 hodin. 

Co musí rodič udělat v případě zájmu o umístění svého dítěte do mikrojeslí Chmeláček?

V první řadě musí rodič splňovat všechny stanovené podmínky, viz výše ("Komu je projekt určen?"). 

V případě jakýchkoli dotazů a bližších informací týkajících se mikrojeslí Chmeláček nás neváhejte kontaktovat na:

Email: mikrojeslezatec@seznam.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Veronika Štábová (mob: 731 067 458)

Mgr. Eva Kapicová (mob.: 604 556 236)