Mikrojesle Chmeláček
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Termín realizace projektu: 2.1.2017 - 1.10.2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003646

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

PARTNER PROJEKTU: Město Žatec

O co se jedná?

Jedná se o pilotní projekt služby péče určené pro rodiče nejmenších dětí. Mikrojesle představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 4,99 let v malém kolektivu. Maximální kapacita čtyř dětí v danou dobu umožňuje poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené děti, se zaměřením na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Pečovat o děti budou 2 profesionální pečující osoby. Denní aktivity budou uzpůsobeny individuálním potřebám umístěných dětí (věk, biorytmus apod.).

Mikrojesle Chmeláček zaručí kvalitní péči a zároveň finanční dostupnost pro všechny rodiče nejmenších dětí, kteří budou mít o tuto službu zájem a splní požadovaná kritéria.

Komu je projekt určen?

Projekt je určen rodičům ze Žatce a okolí, kteří jsou/se:

-  zaměstnaní/podnikají,

-  nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP),

-  vzdělávají (prezenční nebo dálkové studium, rekvalifikace).

Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o nejmenší děti, což souvisí s jejich problematickou vazbou na TP. Rodiče se tak, díky umístění svého dítěte/dětí do mikrojeslí Chmeláček, mohou s klidným vědomím věnovat svým pracovním povinnostem.

Provoz mikrojeslí Chmeláček umožňuje především ženám dřívější nástup do zaměstnání (po ukončení mateřské či rodičovské dovolené), možnost využívat případně i flexibilní formy práce či možnost vzdělávání.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. VYBUDOVÁNÍ MIKROJESLÍ (leden 2017 - březen 2017):

Úprava prostor obecního bytu. Prostory po úpravách budou odpovídat požadavkům z hlediska dané činnosti - tj. péče o děti v malém kolektivu, splňovat budou požadavky hygienické a provozní.

2. VYBAVENÍ PROSTOR (březen 2017):

Prostory budou vybaveny vhodným nábytkem, dalším potřebným zařízením a vybavením,
hračkami, dětskými hrami a různými didaktickými pomůckami. Prostory budou splňovat požadavky hygienické a provozní.

3. PROVOZ MIKROJESLÍ (duben 2017 - září 2019):

Žatecké mikrojesle s názvem "Chmeláček" jsou provozovány 5 dní v týdnu s min. 8 hodinovou otevírací dobou od 3.4.2017 do září 2019. Rozsah umístění dítěte
záleží čistě na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Kde budou mikrojesle provozovány?

Mikrojesle pro vaše nejmenší dětičky budou provozovány v útulném, rodinném prostředí částečně zrekonstruovaného městského bytu v ulici Dr. Kůrky 2833 (u Normy).

Kolik mikrojesle stojí?

Péče o vaše dítě bude poskytována zdarma! Rodiče budou muset pouze na své náklady zajistit stravu. Tj. rodič donese stravu, pečující osoby zajistí uchování, ohřev a podávání stravy v souladu s požadavky ochrany zdraví dětí. Dále rodič přinese základní hygienické potřeby.

Jaká je otevírací doba mikrojeslí?

Minimální otevírací doba je 8 hodin. Do pole "Informace k rozsahu služeb" v Předběžné žádosti o umístění dítěte upřesněte, jaká doba příchodu a odchodu by Vám nejvíce vyhovovala.

Co musí rodič udělat v případě zájmu o umístění svého dítěte do mikrojeslí Chmeláček?

V první řadě musí rodič splňovat všechny stanovené podmínky, viz výše ("Komu je projekt určen?"). Dále je nutno vyplnit a doručit Předběžnou žádost o umístění, kterou naleznete níže, nebo na na těchto dvou kontaktních místech: v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, z.s. (Masarykova 745, Žatec) nebo v místě provozování mikrojeslí (Dr. Kůrky 2833); vyplněnou žádost je také možné zaslat prostřednictvím emailu na mikrojeslezatec@seznam.cz.

Souhrn dokumentů potřebných k přijetí dítěte do mikrojeslí

Před přijetím dítěte do mikrojeslí:

- Předběžná žádost o umístění dítěte do mikrojeslí (ke stažení na konci této stránky)

Při přijímání dítěte do mikrojeslí:

žádost o umístění dítěte do mikrojeslí

-  potvrzení o vazbě na trh práce

-  údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích

-  údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

-  smlouvu o poskytování služby

-  písemný souhlas pověřené osoby k vyzvedávání dítěte

-  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů

- evidenční list dítěte

Všechny dokumenty potřebné při přijímání Vašeho dítěte do mikrojeslí získáte od oprávněných osob po potvrzení umístění Vašeho dítěte do mikrojeslí.

V případě jakýchkoli dotazů a bližších informací týkajících se mikrojeslí Chmeláček nás neváhejte kontaktovat na:

Email: mikrojeslezatec@seznam.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Eva Kapicová (mob.: 604 556 236)

Mgr. Veronika Štábová (mob: 734 338 502)