Spokojenost rodičů na Podbořansku II  a Chomutovsku

                                                                          CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016328                                                                              Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

Kontakty:

Mgr. Eva Kapicová, mob.: 604 556 236

Mgr. Veronika Štábová, mob.: 731 067 458

detskyklubchomutov@seznam.cz

Projekt: Spokojenost rodičů v práci i v rodině na Podbořansku a Žatecku

Dětský klub bude otevřen od 1.9.2021 - 31.12.2022, přímo v budově školy:

Do Dětského klubu můžete přihlásit své děti i během školního roku.

DK bude provozován přímo na adrese 4.ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334.

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek, po skončení vyučování do 17 hodin.

Vybavenost Dětského klubu: různé druhy stavebnic, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie, výtvarné potřeby apod.

Přihláška do Dětského klubu Chomutov 2022/2023:

Termín realizace projektu: 1.6.2021 - 31.12.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016328

Projekt je určen rodičům z Chomutovska a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku po skončení vyučování.

Veškeré služby poskytované v rámci projektu jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÝ KLUB (září 2021 - prosinec 2022):

Provoz klubů: pondělí - pátek (po skončení vyučování do  17:00 hodin, dále bude otevřen i v případě ředitelského volna, v době kratších prázdnin během školního roku bude fungovat v podobě Příměstského tábora (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a dnech ředitelského volna celodenně (7:00 - 17:00 hod).

Kapacita klubu: max. cca 15 dětí

Umístění klubu: na adrese 4.ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334

Náplň Dětského klubu bude obdobná jako ve školní družině. Je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů. Rodiče nemají jistotu, kde jejich dítě po skončení školní výuky či provozu družiny bude.

2. DOPROVOD NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovod na kroužky je možné poskytovat všem dětem z Dětského klubu. Doprovázet je možné i děti, které docházejí do školní družiny, ale zahájení kroužků je až po ukončení provozu ŠD.

3. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

O letní prázdniny v červenci a srpnu 2022 dle zájmu rodičů.

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Červenec - srpen 2022: 7 turnusů po jednom oddílu 

Provoz: 1 turnus = 1 týden (pondělí - pátek; 7:00- 17:00 hod.)

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Kapicová, tel. 604 556 236

E-mail projektu: detskyklubchomutov@seznam.cz