DK Žatec

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458

detskyklubzatec@seznam.cz

Projekt: Spokojenost rodičů v práci i v rodině na Rakovnicku a Žatecku

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007971 

Letní příměstské tábory ZDARMA pro děti 1.stupně ZŠ (1.-5.třída):

Termíny turnusů:

1.turnus: 12. - 16. srpen 2019

2.turnus: 19. - 23. srpen 2019

3.turnus: 26. - 30 . srpen 2019

Dítě se může zúčastnit jednoho i více turnusů.

Denní provoz: od 7:00 do 17:00 hodin

Obsahem programu táborů budou běžné táborové aktivity - tj. sportovní činnosti, hry, soutěže, tvořivé aktivity apod. Případně možnost výletů do blízkého okolí města či mimo město. Vedoucí tábora jsou dlouholetí vedoucí skautů v Žatci.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. uhradí jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Přihlášku do příměstského tábora - naleznete níže.

Vyplněné přihlášky zasílejte na email: detskyklubzatec@seznam.cz, nebo osobně odevzdejte ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, z.s. (ulice Masarykova 745, Žatec).

Bližší informace: p. Štíbr - 774 431 179. p. Kapicová 604 556 236

Podmínky:

Oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti), musí splňovat jedno z následujících kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce dítěte do příměstského tábora, tyto pak předloží níže uvedené doklady.

Formy prokazování:

  • u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
  • u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a aktivně si hledá práci
  • osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
  • osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu

Přihláška do příměstského tábora:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458

detskyklubzatec@seznam.cz

Projekt: Spokojenost rodičů v práci i v rodině na Podbořansku a Žatecku

CZ.03.1.51/0.0./0.0/17_077/0007901 

Dětský klub při ZŠ Jižní v Žatci bude opět otevřen

od 3.9.2019 - 30.6.2021 přímo v budově školy.

Do Dětského klubu můžete přihlásit své děti i během školního roku.

Otevírací doba ZŠ Jižní v Žatci:

pondělí - pátek
(cca 12:30 - 17:30 hod.)
- podle potřeb rodičů lze provozní dobu uzpůsobit

Vybavenost Dětského klubu: různé druhy stavebnic, stůl na stolní tenis, stolní hry, karty, sportovní
vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie,
výtvarné potřeby apod.

Přihláška do Dětského klubu:

Potvrzení o postavení rodičů na trhu práce:

1. Potvrzení o zaměstnání - pracovněprávní vztah

2. Potvrzení o studiu či rekvalifikaci

3. Potvrzení o vedení v evidenci ÚP

4. OSSZ

!!!Datum vystavení těchto potvrzení musí být předcházející dni nástupu dítěte do Dětského klubu!!!

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007971

Projekt je určen rodičům z Rakovníka, Žatce a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se
zajištěním péče o děti mladšího školního věku po skončení vyučování.

Veškeré služby poskytované v rámci projektu jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÝ KLUB (září 2019 - červen 2021):

Provoz klubů: pondělí - pátek (cca 12:30 - 17:30 hod., dle dohody s rodiči možnost úpravy),
dále bude otevřen i v případě ředitelského volna, v době kratších prázdnin během školního roku bude fungovat v podobě
Příměstského tábora (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a dnech ředitelského volna celodenně (7:00 - 17:00 hod.).

Kapacita klubu: 15 - 20 dětí

Umístění klubu: budova školy ZŠ Jižní, Žatec

Náplň Dětského klubu bude obdobná jako ve školní družině. Je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující
vzhledem k pracovní době rodičů. Rodiče nemají jistotu, kde jejich dítě po skončení školní výuky či provozu družiny bude.

Vybavenost dětského klubu: CD přehrávač, karimatky, různé druhy stavebnic, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie,
výtvarné potřeby apod.

2. DOPROVOD NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovod na kroužky je možné poskytovat všem dětem z Dětského klubu. Doprovázet je možné i děti, které docházejí do školní družiny, ale musí být zapsané i v Dětském klubu.