Spokojenost v práci a v rodině

                                                                            CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014319                                                                                  Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.   

                                                             Kontakty:

                                     Mgr. Eva Kapicová, mob.: 604 556 236

                                  Mgr. Veronika Štábová, mob.: 731 067 458

                                              detskyklubzatec@seznam.cz

              Projekt: Spokojenost v práci a rodině


Dětské kluby otevřeny od 1.9.2020 - 30.6.2023.

Do Dětských klubů můžete přihlásit své děti i během školního roku.

1.DK: při 1. ZŠ (v budově školy), Žatec

2.DK: při 3. ZŠ (v budově školy), Žatec

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek, cca 12:30 - 17:30 (18:00 hod.) (lze upravit dle potřeb rodičů)

Vybavenost Dětského klubu: různé druhy stavebnic, stůl na stolní tenis, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie, výtvarné potřeby apod. 

Přihláška do Dětského klubu Žatec 2022/2023: 

Termín realizace projektu: 1.6.2020 - 31.12.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014319

Projekt je určen rodičům ze Žatce a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku po skončení vyučování.

Veškeré služby poskytované v rámci projektu jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÉ KLUBY (září 2020 - prosince 2022):

Provoz klubů: pondělí - pátek (12:30 - 17:30 - 18:00 hod.), dále bude otevřen i v případě ředitelského volna a v době jarních prázdnin bude fungovat v podobě Příměstského tábora celodenně (7:00 - 17:00 hod.).

Kapacita klubů: max. 15 dětí

Umístění klubů: přímo v ZŠ

Náplň Dětského klubu bude obdobná jako ve školní družině. Je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů.

2. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

O letní prázdniny o hlavní letní prázdniny v roce 2020, v roce 2021 a v roce 2022 budou realizovány nepobytové Letní příměstské tábory dle zájmu rodičů.

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Provoz letních táborů: 1 turnus = 1 týden (pondělí - pátek: 7:00 - 17:00 hod.), max. 15 dětí/turnus

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kapicová, mob.: 604 556 236

E-mail projektu: detskyklubzatec@seznam.cz