Spokojenost rodičů                   na Rakovnicku II

                                                                               CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016327                                                                                  Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

Kontakty:

Mgr. Eva Kapicová, mob.: 604 556 236

Mgr. Veronika Štábová, mob.: 731 067 458

detskyklubrakovnik@seznam.cz

Projekt: Spokojenost rodičů v práci i v rodině na Rakovnicku II

Dětský klub otevřen od 1.9.2021 do 30.6.2023:

Do Dětského klubu můžete přihlásit své děti i během školního roku.

DK:  Nábřeží T.G.Masaryka 2486 

Otevírací doba:

Pondělí - pátek, po skončení vyučování do 17 hodin (podle potřeb rodičů lze prodloužit)

Vybavenost Dětského klubu: různé druhy stavebnic, stůl na stolní tenis, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie, výtvarné potřeby apod.

Přihláška do Dětského klubu 2022/2023:

Termín realizace projektu: 1.6.2021 - 31.12.2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016327

Projekt je určen rodičům z Rakovníku a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku po skončení vyučování.

Veškeré služby poskytované v rámci projektu jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÝ KLUB (září 2021 - prosinec 2022):

Provoz klubu: pondělí - pátek, po skončení vyučování do 17 hodin (dle potřeb rodičů lze uzpůsobit), dále bude otevřen i v případě ředitelského volna, v době kratších prázdnin během školního roku bude fungovat v podobě Příměstského tábora (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a dnech ředitelského volna celodenně (7:00 - 17:00 hod).

Kapacita klubu: max. cca 30 dětí

Umístění klubu: Nábřeží T.G.Masaryka 2486, Rakovník

Náplň Dětského klubu bude obdobná jako ve školní družině. Je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů. Rodiče nemají jistotu, kde jejich dítě po skončení školní výuky či provozu družiny bude.

2. DOPROVOD NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovod na kroužky je možné poskytovat všem dětem z Dětského klubu. Doprovázet je možné i děti, které docházejí do školní družiny, ale zahájení kroužků je až po ukončení provozu ŠD.

3. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

O letní prázdniny, červenec a srpen, v roce 2021 a v roce 2022 budou realizovány nepobytové Letní příměstské tábory.

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Červenec - srpen 2021: 7 turnusů

Červenec - srpen 2022: 7 turnusů 

Provoz: 1 turnus = 1 týden (pondělí - pátek; 6:30 - 17:30 hod.)

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Štábová, mob.: 731 067 458

E-mail projektu: detskyklubrakovnik@seznam.cz