Spokojenost rodičů na Podbořansku
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007901

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458

detskyklubpodporany@seznam.cz

Projekt: Spokojenost rodičů v práci i v rodině na Podbořansku

Letní příměstské tábory:

- jsou určeny pro děti 1. stupně (1. - 5. třída) základních škol

- jsou zcela ZDARMA (rodiče musí svým dětem zajistit pouze stravu a v případě výletů uhradit jízdné a vstupné)

- provoz ve všední dny (pondělí - pátek) od 7.00 - 18.00 hodin (časově lze uzpůsobit potřebách rodičů)

- dítě se může účastnit jednoho, více či všechny turnusů

- programovou náplní táborů jsou běžné táborové aktivity - tj. sportovní a tvořivé aktivity, hry, soutěže, výlety do blízkého okolí či mimo město - rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) musí splňovat jedno z kritérií: 1) jsou zaměstnaní, 2) vykonávají podnikatelskou činnost, 3) jsou v evidenci ÚP ČR, 4) studují (včetně rekvalifikací) - potřebné formuláře určené k potvrzení vazby na trhu práce budou rodičům předány na základě vyplněné přihlášky

- o děti se postarají zkušení vedoucí - přihlášku lze vyzvednout také přímo v Dětských klubech v Podbořanech (ulice Husova - tel.: 733 738 134, ulice Nádražní - tel.: 733 738 135)

- bližší a podrobné informace také na tel.: 604 55 62 36

Během letních prázdnin 2019 budou realizováno 8 turnusů v těchto termínech:

1.turnus: od 8.7. - 12.7.2019

2.turnus: od 15.7. - 19.7.2019

3.turnus: od 22.7. - 26.7.2019

4.turnus: od 29.7. - 2.8.2019

5.turnus: od 5.8. - 9.8.2019

6.turnus: od 12.8. - 16.8.2019

7.turnus: od 19.8. - 23.8.2019

8.turnus: od 26.8. - 30.8.2019

Máte-li zájem o přihlášení dítěte na letní příměstský tábor, stáhněte přihlášku a vyplněnou zašlete na e-mailovou adresu detskyklubpodborany@seznam.cz či osobně předejte do jednoho z Dětských klubů.

Přihláška do příměstského tábora:

Dětské kluby otevřeny od 3.9.2018:

Do Dětských klubů můžete přihlásit své děti i během školního roku.

1.DK: Husova 226

2.DK: Nádražní 196

Otevírací doba:

pondělí - pátek
(12:00 - 18:00 hod.) - podle potřeb rodičů lze prodloužit do 19:00 hod.

Vybavenost Dětského klubu: různé druhy stavebnic, stůl na stolní tenis, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie, výtvarné potřeby apod.

Přihláška do Dětského klubu 2019/2020:

Potvrzení o postavení rodičů na trhu práce:

1. Potvrzení o zaměstnání - pracovněprávní vztah

2. Potvrzení o studiu či rekvalifikaci

3. Potvrzení o vedení v evidenci ÚP

4. OSSZ

!!!Datum vystavení těchto potvrzení musí být předcházející dni nástupu dítěte do Dětského klubu!!!

Termín realizace projektu: 1.8.2018 - 30.6.2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007901

Projekt je určen rodičům z Podbořan a okolí, kteří jsou zaměstnaní, podnikají, pokud jsou nezaměstnaní, tak si hledají práci, vzdělávají se či rekvalifikují. Tito rodiče mají problémy se zajištěním péče o děti mladšího školního věku po skončení vyučování.

Veškeré služby poskytované v rámci projektu jsou pro rodiče a jejich děti ZDARMA.

AKTIVITY PROJEKTU:

1. DĚTSKÉ KLUBY (září 2018 - červen 2021):

Provoz klubů: pondělí - pátek (12:00 - 18:00 hod., dle dohody s rodiči i déle), dále bude otevřen i v případě ředitelského volna, v době kratších prázdnin během školního roku bude fungovat v podobě Příměstského tábora (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a dnech ředitelského volna celodenně (7:00 - 17:00 hod.).

Kapacita klubů: max cca 15 až 25 dětí

Umístění klubů: bude upřesněno

Náplň Dětského klubu bude obdobná jako ve školní družině. Je určen dětem 1. stupně, které z kapacitních důvodů nemohou být přijaty do školní družiny, či provoz družiny není dostačující vzhledem k pracovní době rodičů. Rodiče nemají jistotu, kde jejich dítě po skončení školní výuky či provozu družiny bude.

Vybavenost dětského klubu: CD přehrávač, karimatky, různé druhy stavebnic, stolní hry, karty, sportovní vybavení (koloběžky, míče, švihadla, kruhy apod.), dětské knihy a encyklopedie, výtvarné potřeby apod.

2. DOPROVOD NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovod na kroužky je možné poskytovat všem dětem z Dětského klubu. Doprovázet je možné i děti, které docházejí do školní družiny, ale zahájení kroužků je až po ukončení provozu ŠD.

3. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:

O letní prázdniny v červenci a srpnu 2019 a  v červenci a srpnu 2020 budou realizovány nepobytové Letní příměstské tábory.

Dítě se může zúčastnit i více turnusů.

Rodiče zajistí celodenní stravu pro své dítě, popř. budou hradit jízdné a vstupné na případné další aktivity.

Červenec - srpen 2019: 8 turnusů po jednom oddílu (1 oddíl/max 16 dětí)

Červenec - srpen 2020: 8 turnusů po jednom oddílu (1 oddíl/max 16 dětí)

Provoz: 1 turnus = 1 týden (pondělí - pátek; 6:30 - 17:30 hod.)

Kontaktní osoba:
Mgr. Štábová Veronika, mob.: 731 067 458

E-mail projektu: detskyklubpodborany@seznam.cz