Aktivní po pětapadesáti II.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012105

Hlavním cílem projektu je podpořit starší uchazeče o zaměstnání v okrese Louny, posílit jejich pracovní integraci, zlepšit jejich sociální postavení. Poskytnout těmto osobám motivační, vzdělávací a poradenské služby, které jim pomohou nejen znovu získat, ale také udržet si praacovní uplatnění na trhu práce.

Termín realizace: 1.8.2020-31.3.2022

Projekt je určen pro:

  • uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 - 64 let

Hlavní cíl projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti, posílení pracovní
    integrace a zlepšení sociálního postavení osob nad 55 let věku v regionu Louny

Aktivity projektu:

1) Motivační modul 

2) Odborný poradenský program a individuální podpora - psychologické poradenství a podpora asistenta při hledání zaměstnání

3) Rekvalifikační kurzy PC - Obsluha osobního počítače

4) Specifické rekvalifikační kurzy - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Strážný a jiné rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb jednotlivců

5) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 23 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

7) Doprovodná opatření - hrazení cestovného příspěvek na péči o osobu blízkou, vstupní lékařská prohlídka, výpis z RT, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod.

Bude realizováno 6 cyklů (3x v Žatci, 3x v Lounech)

                                                  2. výběr do projektu 

       v prostorách Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Osvoboditelů 420, Louny

                                      prostřední vchod - 1. patro

                  7. 12. 2020 od 8:00 do 16:00 hod.  

výběr do projektu bude prováděn individuálně vždy po půl hodině. Zájemci o vstup do projektu si musí předem domluvit čas. 

Více informací na níže uvedeném tel. čísle. 

 Kontakt

e-mail: aktivnipo55@seznam.cz

Mobil: Petra Tothová, mob. 604 816 013


 Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 745, 438 01 Žatec