Aktivní po pětapadesáti II.

                                                                               CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012105                                                                           Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

Hlavním cílem projektu je podpořit starší uchazeče o zaměstnání v okrese Louny, posílit jejich pracovní integraci, zlepšit jejich sociální postavení. Poskytnout těmto osobám motivační, vzdělávací a poradenské služby, které jim pomohou nejen znovu získat, ale také udržet si praacovní uplatnění na trhu práce.

Termín realizace: 1.8.2020-31.3.2022

Projekt je určen pro:

  • uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 - 64 let

Hlavní cíl projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti, posílení pracovní
    integrace a zlepšení sociálního postavení osob nad 55 let věku v regionu Louny

Aktivity projektu:

1) Motivační modul 

2) Odborný poradenský program a individuální podpora - psychologické poradenství a podpora asistenta při hledání zaměstnání

3) Rekvalifikační kurzy PC - Obsluha osobního počítače

4) Specifické rekvalifikační kurzy - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Strážný a jiné rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb jednotlivců

5) Zajištění pracovního uplatnění pro min. 23 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

7) Doprovodná opatření - hrazení cestovného příspěvek na péči o osobu blízkou, vstupní lékařská prohlídka, výpis z RT, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod.

Bude realizováno 6 cyklů (3x v Žatci, 3x v Lounech)

Aktivity projektu jsou zcela ZDARMA a navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, výpis z rejstříku trestů aj. 


VÝBĚR DO PROJEKTU:

Aktivní po pětapadesáti II.

Termín: 17. 3. 2022 v 8:00 hod., 8:45 hod., 9:30 hod., 10:15 hod. a 11:00 hod.

v prostorách KP Úřadu práce, Pod nemocnicí 2380, Louny - 1. patro

Kontakt:

Petra Todtová - 604 816 013

e-mail: aktivnipo55@seznam.cz


                                                     

Kontaktní osoby:

Louny: Petra Todtová - 604 816 013

Žatec: Miloslava Stupková - 734 312 474

E-mail: aktivnipo55@seznam.cz

V rámci projektu jsou otevřena Centra 55+ na adresách:

- Masarykova 600, Žatec

- Osvoboditelů 420, Louny

Jsou zde k dispozici nezaměstnaným či nezaměstnaností ohroženým osobám 55+ 2 počítače s připojením na internet, které mohou využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst.

 Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 600, 438 01 Žatec