Aktivní 50 potřetí
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a posílení pracovní integrace, zlepšení sociálního postavení osob nad 50 let v okrese Louny. Podpořit cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání starších 50 let s dalšími handicapy (dlouhodobá nezaměstnanost, neodpovídající kvalifikace, zdravotní potíže atp.) a poskytnout jim takové motivační, vzdělávací a poradenské služby, které jim pomohou nejen znovu získat, ale také udržet si pracovní uplatnění na trhu práce.

Termín realizace: 1.12.2016 - 30.11.2018

Projekt je určen pro:

  • nezaměstnané osoby starší 50 let

Hlavní cíl projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti, posílení pracovní
    integrace a zlepšení sociálního postavení osob nad 50 let věku v regionu Louny

Aktivity projektu:

1) Motivační modul - 78 hodin, psychologické poradenství a bilanční diagnostika

2) Rekvalifikační kurzy (Obsluha osobního počítače, Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Skladník, jiné rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb jednotlivců).

3) Zajištění pracovního uplatnění pro min 25 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

4) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Bylo realizováno 10 cyklů (5x v Žatci, 5x v Lounech):

- všechny výběry již v rámci projektu proběhly


Tel.: VYKROČILOVÁ Ivana (mob.: 733 527 856)

E-mail: aktivni50@seznam.cz

V Centru poradenství budou k dispozici široké veřejnosti nezaměstnaných či nezaměstnaností ohrožených osob 50+ 2 počítače s připojením na internet, které mohou využít za účelem vyhledávání volných pracovních míst, zcela ZDARMA.

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 745, 438 01 Žatec

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002583