Aktivní po pětapadesáti

                                                                           CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009172                                                                              Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.


Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti a posílení pracovní integrace, zlepšení sociálního postavení osob nad 55 let v okrese Louny, které jsou nezaměstnaní déle než 5 měsíců. Poskytnout těmto osobám motivační, vzdělávací a poradenské služby, které jim pomohou nejen znovu získat, ale také udržet si pracovní uplatnění na trhu práce.

Termín realizace: 1.12.2018 - 31.3.2021

Projekt je určen pro:

  • nezaměstnané osoby starší 55 let (déle než 5 měsíců)

Hlavní cíl projektu:

  • zvýšení zaměstnanosti, posílení pracovní
    integrace a zlepšení sociálního postavení osob nad 55 let věku v regionu Louny

Aktivity projektu:

1) Motivační modul - 70 hodin,

2) Poradenský program a individuální podpora - psychologické poradenství a podpora asistenta při hledání zaměstnání

3) Rekvalifikační kurzy PC - Obsluha osobního počítače

4) Specifické rekvalifikační kurzy - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Strážný a jiné rekvalifikační kurzy dle individuálních potřeb jednotlivců

5) Zajištění pracovního uplatnění pro min 20 osob s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

6) Zajištění pracovního uplatnění pro další osoby bez příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli

Bude realizováno 6 cyklů (3x v Žatci, 3x v Lounech):

Aktivity  projektu jsou zcela ZDARMA a navíc hradíme v době docházky do projektu cestovné, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, výpis r rejstříku trestů aj.

Kontaktní osoby:

Louny: Petra Todtová - 604 816 013

E-mail: aktivni55@seznam.cz

V rámci projektu je otevřeno Centrum poradenství 55+ na adrese:

- Osvoboditelů 420, Louny

Realizátor projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Masarykova 745, 438 01 Žatec