Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.

Kontakty:

Mgr. Kapicová Eva, mob.: 604 556 236

Mgr. Hodanová Blanka, mob.: 723 517 906 (administrace příměstské tábory - nové děti)

Bc. Štíbr Martin, mob.: 774 431 179 (vedoucí příměstského tábora, omluvenky dětí)

Bretšnajdrová Michaela, mob.: 734 312 474 (Rovnost žen na trhu práce)

Nehybová Jitka, mob.: 733 527 856 (Aktivní padesátka potřetí)

Kapic Jakub, mob.: 604 347 380 (OZP na trhu práce)

Akreditované kurzy

Pracovník v sociálních službách, Sanitář, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pod.

Bližší informace o připravovaných či realizovaných kurzech naleznete v menu Aktuality - rekv.kurzy a akreditované kurzy.

Kvalifikační kurz pro Pracovníky v sociálních službách:

denní: 2.10.-29.11.2017

víkendový: 7.10.-17.12.2017

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 

přípravný kurz: 22.9.-24.9.2017,

profesní zkouška: 21.-22.10.2017

přípravný kurz: 3.-5.11.2017

profesní zkouška: 2.-3.12.2017

Sanitář: 9.10.-8.12.2017


Kurzy pro seniory - podzim 2017

Vážení senioři, již nyní se můžete do kurzů hlásit. Bližší informace a typy kurzů naleznete v záložce seniory, děti na odkaze  http://cms.vcp-zatec.webnode.cz/seniori-deti/

Aktuální projekty

Spokojenost rodičů v práci i v rodině

Bližší informace v záložce menu Dětské kluby na odkaze http://cms.vcp-zatec.webnode.cz/spokojenost-rodicu-detske-kluby-a-primestske-tabory-v-zatci/.

Aktivity projektu:

- Dětské kluby z rozšířenou odpolední pracovní dobou do 19 hod. (v Žatci)

- doprovod dětí z Dětských klubů na zájmové kroužky

- Příměstské tábory v Žatci v době letních prázdnin 2017 a 2018

Realizace: 1.8.2016 - 31.7.2018

Aktivní 50 potřetí

Projekt určen pro nezaměstnané osoby starší 50 let. Výběr do 5.cyklu 4.9.2017 (8:30 a 10:00) na KoP ÚP Žatec.

Bližší info v záložce Aktivní 50 (na odkaze http://cms.vcp-zatec.webnode.cz/aktivni-50-potreti/

Podpora OZP k trhu práce

Projekt určen pro nezaměstnané osoby zdravotně znevýhodněné. Výběr do dalšího 5.cyklu 25.9.2017 (8:30 a 10:00) na KoP ÚP Žatec.

Bližší info v záložce OZP (na odkaze http://cms.vcp-zatec.webnode.cz/podpora-ozp-k-trhu-prace/

Rovnost žen na trhu práce

Výběr do 2.cyklu na KoP ÚP Louny 11.9.2014 (9:00 a 10:30).

Bližší info v záložce Rovnost žen (na odkaze http://cms.vcp-zatec.webnode.cz/rovnost-zen/ 

Ukončené projekty

Podpůrná centra, Nová Šance 90, Od mala technikem, Aktivní padesátka, Příležitost - pomoc sobě i druhým...

Bližší informace o realizovaných a ukončených projektech naleznete v menu Více/Ukončené projekty.
 

Do školy včas

1.8.2009-31.3.2012

Bližší informace o projektu naleznete v menu Do školy včas.

Cíle projektu: včasná systematická práce s předšk. dětmi ohroženými šk. nezralostí a SPUCH již v MŠ a přípravných ročnících - tj.včasná diagnostika, nápravná péče v MŠ, ind. náprava ve spolupráci s rodinou- zpracování uceleného "Předškolního programu", který bude možné realizovat přímo v MŠ a přípravných ročnících; další vzdělávání učitelek z MŠ a přípravných ročníků v oblasti šk. zralosti, ochrany životního prostředí, SPUCH; založení "Klubu pro rodiče" - systematická spolupráce s rodiči dětí, jejich zapojení do nápravných programů, zvyšování informovanosti u rodičovské veřejnosti o nutnosti kvalitní předšk. přípravy jejich potomků.